• dijaki, prvi dan pouka malice ne bo.
  • 2. in 3. september bo suha malica
  • od 6. septembra dalje bo topla malica, v jedilnici po urniku
  • meni, izbirate sedem dni vnaprej  (glej navodila za šolsko malico na spletni strani)
  • malico lahko odjavite v predpisanem roku  (pravočasna odjava do 9.00 ure zjutraj za naslednji dan) 

Pripravila Marija Medja, prof.
Ravnateljica mag. Lidija Dornig

Dostopnost