Obveščamo vas, da na oglasni deski (v pritličju desno) visijo seznami za ustno maturo.
Če se kdo ne more oglasiti na gimnaziji, naj se obrne na Barbaro Leban (barbara.leban@gimjes.si)

Dostopnost