V petek in soboto, 1.in 2. decembra 2023, smo bili “DSD – dijaki” naše
gimnazije na nemškem jezikovnem taboru v Avstriji.

V petek zjutraj smo se otovorjeni s prtljago in nemškimi slovarji odpeljali proti
Avstriji.

Nastanili smo se v prijetnem hotelu JUFA v Pliberku (Bleiburgu) na avstrijskem
Koroškem.

“Und es ging sofort los” – in takoj se je začelo. Po uvodnem sestanku smo se po
skupinah v različnih delavnicah lotili dela. Petek je bil namreč dan za vajo, v
soboto nas je čakal poskusni izpit iz pisnega dela nemške jezikovne diplome
(DSD 1 – Deutsches Sprachdiplom). Delovni dan smo zaključili s filmskim
večerom, v nemščini, seveda.

V soboto se je začelo zares – poskusni izpit smo pisali dopoldne, popoldne smo si
ogledali posnetke ustnih izpitov, zatem so nam profesorice prikazale še primer
ustnega dela izpita, ki smo ga pozorno spremljali in ocenili.

Dva dneva sta hitro minila. V soboto zvečer smo se vračali domov, utrujeni,
vendar z novim znanjem in prijetno izkušnjo. In tako sedaj z novo motivacijo
pričakujemo marec, ko se bomo lahko izkazali na čisto pravem, zaresnem izpitu.
In takrat nam držite pesti – ”Drückt uns die Daumen!“

Zahvaljujemo se sponzorju, Bavarskemu deželnemu ministrstvu za izobraževanje
in kulturo, za finančna sredstva, s katerimi smo pokrili znaten del stroškov. (Wir
danken dem Sponsor, dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und
Kultus, für die finanziellen Mittel, mit denen wir einen erheblichen Teil der Kosten
decken konnten.)

Dostopnost