Evropski oddelek

 

Projekt Evropski oddelki se s šolskim letom 2010/11 končuje; vpisani dijaki bodo šolanje zaključili po predpisanem programu. Evropski oddelek je splošni gimnazijski program, obogaten v izbirnem delu predmetnika, ki se zaključi s splošno maturo ter ima svoje posebnosti in predstavlja prvi korak posodabljanja gimnazijskega programa, ki se je začelo leta 2004:

  • – prisotnost slovenskega in tujega učitelja (rojenega govorca) pri angleščini;
  • – poglabljanje angleščine poteka v manjši skupini z dvema učiteljema (slovenski in tuji učitelj);
  • – občasna prisotnost tujih učiteljev pri družboslovnih in naravoslovnih predmetih;
  • – mednarodna izmenjava v drugem letniku;
  • – ogled evropskih inštitucij v Bruslju oz. Strasbourgu;
  • – medpredmetno projektno delo;
  • – medpredmetne povezave med jezikovnimi in nejezikovnimi predmeti;
  • – izbirni predmeti, ki so značilni samo za evropski oddelek, so: Slovenija v svetu, družbene vloge slovenščine, evropske študije, kultura in civilizacija ter slovenska književnost in prevodi.

 Vodja projektnega tima je Matej Erjavec, prof..

 

                                                           Letnik  − Število ur na teden

PREDMET

1.

2.

3.

4.

Letno število ur

 

Obvezni štiriletni predmeti

 

 

 

 

 

Slovenščina

4

4

4

4

560

Matematika

4

4

4

4

560

TJ 1: Angleščina

3

3

3

3

420

TJ 2: Nemščina

3

3

3

3

420

Zgodovina

2

2

2

2

280

Športna vzgoja

3

3

3

3

420

 

Obvezni predmeti

 

 

 

 

 

Glasba

1,5

 

 

 

52 + 18*

Likovna umetnost

1,5

 

 

 

52 + 18*

Geografija

2

2

2

 

210

Biologija

2

2

2

 

210

Kemija

2

2

2

 

210

Fizika

2

2

2

 

210

Psihologija

 

2

 

 

70

Sociologija

 

 

2

 

70

Filozofija

 

 

 

2

70

Informatika

2

 

 

 

70

Skupaj

32

29

29

21

 

 

Izbirni predmeti

4

4

8−12

 

PTJ**: Slovenija v svetu

3

105

PTJ**: Kultura in civilizacija

2

70

Družbene vloge slovenščine

1

35

Slovenska književnost in prevodi

1

35

Evropske študije

2

70

 

 

 

 

 

 

Obvezne izbirne vsebine

30 + 60

30 + 60

30 + 60

10 + 20

 

 

Skupaj ure PTJ oz. v PTJ

2-3

4-6

3-5

3-5

 

 

SKUPAJ URE

32

33

33

29−33

 

 

*             Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

**           PTJ = poudarjeni tuji jezik.

 

Predmet PTJ: sodeluje tuji učitelj kot rojeni govorec (stalno pri PTJ, drugje občasno; možno tudi pri slovenščini in družbenih vlogah slovenščine, a z drugimi cilji).

Dostopnost