NAROČILNICE ZA UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2019/20:

Učbeniki 1, 2021/2(doc)    

Učbeniki 2, 2021/21 (doc)     

Učbeniki 3, 2020/21 (doc)    

Učbeniki 4, 2021/21 (doc)

 

SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Učbenike si lahko izposojajo dijaki vseh letnikov za tretjino cene učbenika. Dijaki prvega letnika si bodo  lahko izposodili učbenike brezplačno. Dijaki drugega, tretjega in četrtega letnika plačajo izposojnino učbenikov s položnico, ki jo bodo dobili na dom.  Prosimo, da vsi pravočasno pošljete naročilnice, ker je to potrebno zaradi organizacije dela. Izposojamo komplete in posamezne učbenike, ki so jih izbrali profesorji. Vse informacije glede obsega našega učbeniškega sklada in načina izposoje najdete na spletni strani šole in (ali) v knjižnici. Skrbnica učbeniškega sklada je  Milena Gerbec, prof.

1. letniki     Naslov Knjige Avtor knjige
Slovenščina     Na pragu besedila 1, je v učbeniškem skladu D. Ambrož
      Branja 1, ni v skladu Krakar Vogel
Matematika     Matematika 1, učbenik, je v skladu M. Bon, Klajnšček, Dvoržak, Felda
      Zbirka vaj 1, je v skladu Olga Arnuš, DZS 

Angleščina

Bodite pozorni na ISBN

   

 On Screen B2+ (Express Publishing), v Sloveniji zastopa knjigarna Oxford

NI V UČBENIŠKEM SKLADU. DIJAKI GA BOSTE UPORABLJALI VSA ŠTIRI LETA.

Evans Virginia; Dooley Jenny
         

Nemščina

Pomembno! POČAKAJTE Z NAKUPOM DO SEPTEMBRA!

   

Dogovorili se boste s profesoricami!

Ni v učbeniškem skladu.

Zgodovina     Zgodovina 1, za gimnazije, je v učbeniškem skladu V. Brodnik, R.A. Jernejčič, S. Zgaga
Geografija     Obča geografija 1, je v učbeniškem skladu J. Senegačnik, B. Drobnjak
Biologija      Biologija 1, učbenik za 1. letnik gimnazij in štiriletne srednje šole, MK Tomažič I., Dolenc Koce J., Ambrožič A.J., Zidar P.
Kemija     Kemija Snov in spremembe 1, je v učbeniškem skladu A. Smrdu
Fizika     Fizika 1, učbenik za fiziko z DDV za 1. letnik gimnazije in štiriletne SŠ, je v učbeniškem skladu Vito Babič,…MK
Informatika     Osnove Informatike : učbenik za pouk informatike v 1. letniku gimnazije in SŠ, je v učbeniškem skladu Marko Kikelj, Šuštaršič Andrej, Žnidaršič Bojan
Glasba     Glasba v gimnaziji, je v učbeniškem skladu MK
Umetnostna zgodovina     Umetnostna zgodovina za gimnazije in SŠ, športniki je nimajo v prvem letniku, je v učbeniškem skladu DZS
  POMEMBNO      Športni razred v prvem letniku nima glasbe in umetnostne zgodovine.  

 

2. letniki   Naslov Knjige Avtor knjige
Slovenščina   Na pragu besedila 2, je v učbeniškem skladu M. Bešter Turk et al.
    Branja 2, ni v skladu Krakar, Vogel
Matematika  

Matematika 2, učbenik za matematiko za gimnazije, je v učbeniškem skladu

 Matematika 2, Zbirka vaj, je v skladu

M. Bon Klanjšček, B. Dvoržak, D. Felda, DZS, 2010
Angleščina   Ostaja učbenik iz prvega letnika . On Screen…  
Nemščina   Ostaja učbenik iz prvega letnika. H. Aufderstrasse
Zgodovina   Zgodovina za gimnazije 2, je v učbeniškem skladu DZS
Geografija  NOV IZZIDE JESENI   Geografija 2 Svet, je v učbeniškem skladu J. Senegačnik
Biologija   Evolucija, biotska pestrost in ekologija, Evolucija, je v učbeniškem skladu B. Vilhar, M. Tratnik, P. Stušek, S. Škornik , DZS 2010
Biologija   Evolucija biotska pestrost in in ekologija, Ekologija, je v učbeniškem skladu D. Tome, Al Vrezec, DZS
Kemija   Snov in spremembe 2, je v učbeniškem skladu A. Smrdu, Jutro
Fizika   Fizika 2, MK, je v učbeniškem skladu A. Mohorič in V. Babič
Psihologija   Uvod v psihologijo, je v učbeniškem skladu.  A. Kompare
Italijanski jezik   Ostane učbenik, ki ga že imajo, ni v učbeniškem skladu  
       
3. letniki  Naslov Knjige  Avtor knjige
Slovenščina   Branja 3, ni v učbeniškem skladu DZS
    Na pragu besedila 3, je v učbeniškem skladu Rokus Klett
Matematika   Matematika 3…je v učbeniškem skladu Bon…, DZS
Angleščina   Ostaja On  Screen B2+  
Zgodovina   Zgodovina za gimnazije 3, je v učbeniškem skladu DZS
Geografija   Evropa, je v učbeniškem skladu, NOVA J. Senegačnik
Biologija   ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV; Peter Stušek, Sonja Škornik, Dominik Vodnik; Ljubljana: DZS, 2011,  je v učbeniškem skladu

 

Mohorjeva družba

Kemija   Kemija Snov in spremembe, je v učbeniškem skladu 3 A.Smrdu
Fizika   Fizika 3, učbenik za fiziko v tretjem letniku gimnazije in štiriletnih srednjih šol, je v učbeniškem skladu A. Mohorič, V. Babič, MKZ
   
Sociologija   Uvod v sociologijo, je v učbeniškem skladu A. Barle Lakota, DZS
Nemščina   Ostaja isti učbenik.  
       
4. letniki Naslov Knjige Avtor knjige
Slovenščina   Na pragu besedila 4, je v učbeniškem skladu M. Bešter Turk et. al., Rokus
    Branja 4 DZS
Matematika  

Matematika 4, je v učbeniškem skladu

Zbirka vaj 4, je v učbeniškem skladu

 
Angleščina   Ostaja On Screen B2+  
Nemščina   Ostaja isti učbenik. H. Aufderstrasse
Zgodovina   Zgodovina 4, je v učbeniškem skladu DZS, A. Gabrič…
Geografija   Geografija Slovenije 1, je v učbeniškem skladu M. M. Klemenčič, I. Lipovšek
    Geografija Slovenije 2, je v učbeniškem skladu I. Lipovšek, M. M. Klemenčičl
Biologija   Kjer se življenje začne, je v učbeniškem skladu  
   

Evolucija, biotska pestrost in ekologija, Evolucija, je v učbeniškem skladu

Evolucija, biotska pestrost in ekologija,Ekologija, je v učbeniškem skladu

Zgradba in delovanje organizmov, je v učbeniškem skladu

 
Kemija   Snov in spremembe 1, 2 in 3, so v učbeniškem skladu  
    Kemijo razumem, kemijo znam, ni v učbeniškem skladu  
    Organska kemija za gimnazije (zgolj priporočljivo, ni obvezno) M. Vrtačnik, N. Zupančič
    Naloge iz splošne in anorganske kemije za SŠ (ni obvezno) N. Bukovec, S. A. Glažar
    Kemija zakonitosti in uporaba (priporočljivo, ni obvezno) P. W. Atkins (modra in rdeča)
    Kemija – zbirka nalog z rešitvami (priporočljivo, ni obvezno) 1995 – 2001, Dic 2002
Fizika  

Fizika 1, učbenik z DVD

Fizika 2, učbenik z DVD

Fizika 3, učbenik z DVD

So v učbeniškem skladu.

Mohorič, Babič

Fizika

To knjigo boste naročili skupaj septembra.

Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami

2004 – 2009

Državni izpitni center
Filozofija  

Filozofija za gimnazije

Nekaj učbenikov bo na voljo za izposojo.

N. Miščević
Psihologija   Psihologija, Spoznanja in dileme, je v skladu A. Kompare