Maturitetni tečaj

 

Prijavnica

 

 

V šolskem letu 2004/05 smo uvedli še eno novost – maturitetni tečaj, ki poteka od začetka oktobra do konca aprila. Enoletno izobraževanje omogoča dijakom, da ob pridobitvi pozitivnih ocen pri vseh predmetih in opravljenih šolskih obveznostih (pouk, vaje, seminarske naloge) pristopijo k opravljanju mature. Predmetnik omogoča pripravo na opravljanje mature iz treh obveznih predmetov (slovenščine, matematike in enega tujega jezika) in dveh izbirnih predmetov. Dijakove obveznosti so odvisne od obsega ur izbirnih predmetov.

PREDMETI

Število tedenskih ur

Skupno št. ur v programu

Maturitetni standard

 

Slovenščina

6

174

560

Tuji jezik

6

174

420

Matematika

6

174

560

 

Izbirni maturitetni predmet

4−6

116−174

280−315

Izbirni maturitetni predmet

4−6

116−174

280−315

6. maturitetni predmet oz. tuji jezik 2

0−4

0−116

280−315

 

Skupaj

26−30

754−870

 

Število tednov pouka

 

29

 

 

Dostopnost