Predmetni izpiti

Predmetni izpiti:

 

PISNI DEL VSEH IZPITOV

Sreda , 29. 5. 2013 ob 8.00 v učilnici št. 407.

Nadzorni profesor: Nada Legat

USTNI DEL

MATEMATIKA

Sreda, 29. 5. 2013 ob 11.00                         učilnica št. 308

Komisija:

Spraševalec:                Ana Miler

Jerneja Kučina

Predsednik:                Jerneja Kučina

Ana Miler

Član:                           Srečko Polanec

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati

PSIHOLOGIJA

Sreda, 29. 5. 2013 ob 11.00                         učilnica št. 402

Komisija:

Spraševalec:                Irena Pungerčar

Predsednik:                Vesna Smolej Vrzel

Član:                           Milena Gerbec

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati

 

Ravnateljica: mag. Lidija Dornig

Dostopnost