Projekt TIME

Projekt TIME (Teachers´ Inquiry in Mathematics Education) je namenjen učiteljem matematike, da pri svojih urah preiskujejo lastno poučevalno prakso, iščejo nove pristope k samim uram pouka in izdelujejo gradiva, kjer dijaki samostojno iščejo rešitve na podane probleme ter se učijo timskega dela.

Mednarodni projekt TIME je financiran iz programa Erasmus+ in v njem sodelujejo štiri države (Slovenija, Hrvaška (koordinatorji in vodilni izvajalci projekta), Danska ter Nizozemska).

Program Erasmus+ je program EU za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). 

Dodatne informacije o projektu TIME lahko najdete na uradni spletni strani ali pa kliknete tukaj.

V Sloveniji poleg naše gimnazije sodelujejo tudi: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Zavod RS za šolstvo ter Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

V sklopu samega projekta se izdaja tudi publikacija. Lahko si jo pogledate tukaj:

Novičnik 1 (marec 2020)

Novičnik 2 (november 2020)

Stran ureja: Jerneja Kučina

Dostopnost