V sredo, 14. 11. 2012, bo na naši šoli potekal projektni dan na temo “Voda”.

Program si lahko pogledate spodaj.

OSNOVNE ŠOLE

1. skupina:  OŠ Gorje, OŠ Lesce

2. skupina:  OŠ Radovljica

3. skupina:  OŠ Žirovnica, OŠ Mojstrana

4. skupina:  OŠ Koroška Bela, OŠ Prežihov Voranc

5. skupina:  OŠ Tone Čufar Jesenice

6. skupina:  OŠ Bohinjska Bistrica

7. skupina:  OŠ Kranjska Gora

 

ura           čas

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

5. skupina

6. skupina

7. skupina

1.

8.00-8.25

U  V  O  D  N  I          D  E  L       –    VELIKA TELOVADNICA

2.

8.30-9.15

303, 1.B, MAT

Kučina

405, 1.A, MAT

Šatej

305, 2.C, FIZ

Erjavec

308, 2.Š, MAT

Miler

107, 3.E, KEM/SOC

Bohinc/Gerbec

TV1, 1.Š, ŠVZ

aktiv ŠVZ

TV2, 1.Š, ŠVZ

aktiv ŠVZ

3.

9.20-10.05

305, 2.B, FIZ

Erjavec

105, 2.C, A/N/I

Sitar/Podlipnik/

Kosem Dvoršak

405, 1.D, MAT

Kučina

MALICA

MALICA

TV1, 1.Š, ŠVZ

aktiv ŠVZ

TV2, 1.Š, ŠVZ

aktiv ŠVZ

4.

10.10-10.54

404, 2.Š, SLO

Palovšnik

105, 2.C, A/N/I

Sitar/Podlipnik/

Kosem Dvoršak

MALICA

305, 2.B, FIZ

Erjavec

405, 2.A, MAT

Kučina

MALICA

MALICA

5.

10.55-11.40

MALICA

MALICA

208, 2.Š, KEM

Žnidaršič

TV1, 2.A, ŠVZ

aktiv ŠVZ

TV2, 2.A, ŠVZ

aktiv ŠVZ

305, 2.C, FIZ

Erjavec

210, 2.B, BIO

Oblak

6.

11.45-12.30

411, 2.B, LIS

Janša Gazič

210, 2.C, BIO

Trontelj

102, 2.C, SLO

Javorski

TV1, 2.A, ŠVZ

aktiv ŠVZ

TV2, 2.A, ŠVZ

aktiv ŠVZ

405, 4.Š, MAT

Kučina

205, 2.Š, GEO,

Konjar

7.

12.35-13.00

Z  A  K  L  J  U  Č  N  I       D  E  L        –    VELIKA TELOVADNICA

Dostopnost