Svet šole

Svet šole
       – Poslovnik Sveta šole
       – Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svetu šole
       – Pravilnik o podeljevanju zlatega znaka Gimnazije Jesenice

Svet šole:
Žiga Konjar, prof. – predsednik,

Milica Kos Tancar, prof.,  Jerneja Kučina, prof., Tina Mulec, prof., Vesna Smolej Vrzel, univ. dipl. psih. – zaposleni na Gimnaziji Jesenice,

Karmen Podgoršek Hiršenfelder,  Bojan Erjavec,  Martin Šolar – starši,

Špela Šemrl,  Ažbe Močivnik – dijaka Gimnazije Jesenice,

Romana Purkart , Lev Pavlovski  – predstavniki ustanovitelja,

Branka Stojanović  – predstavnik občine.

Predsednik sveta staršev: Bojan Erjavec

Dostopnost