Aktualno

AKTUALNE NOVICE

Šolska maturitetna komisija

predsednica: mag. Lidija Dornig
tajnica: Jerneja Kučina, prof.

Uradne ure tajnice ŠMK v času pouka: torek, 4. šolska ura (od 10.10 – 10. 50)

Lahko mi tudi pišete na:  jerneja.kucina@gimjes.si

Vse, kar je aktualno v povezavi s splošno maturo, si lahko pogledate na spletnih straneh Državnega izpitnega centra. Obrazce za prijavo k izpitom splošne mature lahko najdete tudi na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in športNekaj informacij pa lahko najdete tudi na teh straneh. Predstavitev na roditeljskem sestanku se nahaja tukaj

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ZUNANJI KANDIDATI – OPOZORILO

Opravljanje mature kot kandidat s posebnimi potrebami

V kolikor bi zunanji kandidati (kandidati, ki tekoče leto ne zaključujejo četrtega letnika) želeli uveljavljati opravljanje mature kot kandidati s posebnimi potrebami, se morajo na maturo prijaviti do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Pri prijavi naj to tudi obvezno opozorijo.

Opravljanje 5. predmeta ali splošne mature

V kolikor želite opravljati splošno maturo v celoti in nimate statusa dijaka, morate izpite plačati (glej pod razdelek “Obrazci in plačila”). Če opravljate le “5. predmet” in imate status dijaka (zaključek šolanja s poklicno maturo), k prijavi predložite to potrdilo – plačilo RIC-u za opravljanje izpita v tem primeru ni potrebno.

Zunanji dijaki, ki boste obiskovali predavanja in delali interni del pri izbirnih predmetih, morate obveznosti poravnati pred pristopom k predavanjem oziroma pred internim delom (za podrobnosti glej razdelek “Obrazci in plačila”). Zadnja prijava za opravljanje internega dela je po predmetih: psihologija in geografija (prvi teden v oktobru.), zgodovina (do 1. 3.), za ostale predmete se pozanimajte takoj na začetku tekočega šolskega leta (v mesecu septembru).

Interni del za zgodovino poteka v dveh delih (ekskurzija ter pisanje testa). Za vse podrobnosti se morate kandidati obrniti na profesorico Natašo Meglič. V primeru, da se teh terminov ne udeležite, internega dela pri zgodovini ne morete opravljati. Kandidati se morate prijaviti vsaj en teden pred izvedbo ekskurzije, poznejše prijave ne bodo mogoče.

Ekskurzija za interni del pri geografiji bo v mesecu oktobru. Takrat boste morali poleg ekskurzije opraviti še štiri terenske vaje. Za vse podrobnosti se morate kandidati obrniti na profesorico Mirjam Martinuč Bernard. Na ekskurzijo se je potrebno prijaviti vsaj en teden pred samo izvedbo ekskurzije. Poznejše prijave ne bodo mogoče.

Zunanji kandidati, ki boste pristopili le k izpitu in seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del ne boste opravljali, plačate le izpit (za podrobnosti glej razdelek “Obrazci in plačila”).

 

 

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2020

OPOZORILO! Po izredni seji, 19. 8. 2019, je DK SM sporočila spremembe datumov pisnih izpitov. Za našo šolo sta aktualni spremembi pri dveh predmetih in sicer informatiki in kemiji. Spodaj zapisani datumi so že pravilni.

15. november 2019
Rok za oddajo predprijave
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2020.

31. marec 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

15. april 2020
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

30. april 2020
Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)

5. maj 2020
Slovenščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)

18. maj 2020
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

20. maj 2020
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

21. maj 2020
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

26. maj 2020
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

30. maj 2020
Angleščina 

1. junij 2020
Slovenščina; II. del (izpitna pola 2)

2. junij 2020
Psihologija

3. junij 2020
Biologija

4. junij 2020
Geografija

6. junij 2020
Matematika

9. junij 2020
Nemščina

10. junij 2020
Zgodovina

12. junij 2020
Fizika

15. junij 2020
Informatika

17. junij 2020
Kemija


od 15. do vključno 23. junija 2020
Ustni izpiti mature*
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. junija in 13. junija 2020.

13. julij 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

16. julij 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 17. do 29. julija 2020
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Jesenski izpitni rok splošne mature 2020

14. julij 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2020
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2020
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

24. avgust 2020
Slovenščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – šolski esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2020
Matematika

26. avgust 2020
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

27. avgust 2020
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2020
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

29. avgust 2020
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

 

Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2020
Ustni izpiti mature

17. september 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

21. september 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 23. do 30. septembra 2020
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

14. januar 2020
Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2019

Tematski sklopi
1. oktober 2019 in 4. februar 2020
Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2021

 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani RIC-a.

 

 

Stran ureja: Jerneja Kučina