Vpis

2023/24

dijakinje lum600

 

 

 

V Gimnaziji Jesenice za šolsko leto 2023/2024 razpisujemo:

84
mest v programu gimnazija in

18
mest v programu gimnazija – športni oddelek

Oddaja dokazil za vpis v športni oddelek 2. 3. 2023.

Koledar vpisa za šolsko leto 2023/2024

Sprejemanje prijav za vpis.
do 3. 4. 2023

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis.
7. 4. 2023

Morebitni prenosi prijav za vpis.
do 24. 4. 2023 do 14. ure

Vpis učencev na srednje šole, ki niso omejile vpisa.
od 16. do 21. 6. 2023 do 14. ure

Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka.
21. 6. 2023

Vpis učencev, ki so bili uspešni v drugem krogu izbirnega postopka.
30.6.2023 do 14. ure

Objava prostih mest za vpis
3. 7. 2023

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta
do 31. 8. 2023

Športni oddelek

Vpis po športnih kriterijih:

Postopek vpisa:

Obrazci:

– potrdilo o registraciji….

– navodila za izpolnjevanje obrazca »Potrdilo o registraciji…«

– izjava trenerja

K dokumentaciji je potrebno priložiti:

– zdravniško potrdilo

– pisemsko ovojnico s svojim naslovom in znamko

Rok oddaje je 2. marec 2023.

Stanje prijav na dan 7. 4. 2023

Program

Razpisanih mest

Stanje prijav 7. 4. 2023

Stanje prijav po prenosih

Vpisani 1. krog

Vpisani 2. krog

Gimnazija

84

50

 

 

 

Gimnazija – Š

18

26

 

 

 

Navodila za možnost prenosa prijave

Prenos prijav poteka do 24. 4. 2023. Prijavo je do navedenega datuma mogoče prenesti v katerokoli drugo srednjo šolo ali drug program na isti šoli. Na voljo so še prosta mesta v splošnem oddelku.

Od 11. 4. dalje se lahko učenci in starši o stanju prijav in morebitnem prenosu prijave pozanimate pri šolski psihologinji Vesni Smolej Vrzel. V tem terminu lahko dobite informacije med 8.00 in 13.00 uro, po telefonu na telefonski številki 04/5809 453 ali po internetni pošti na naslovu vesna.smolej-vrzel@gimjes.si .

Prenos prijav bo potekal na daljavo. Vse potrebno se ureja preko e-pošte šolskih svetovalnih delavcev.

Za prenos prijave starši oz. učenci izpolnite obrazec za prenos  prijavnice:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2023-2024/Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice.pdf
Obrazec natančno izpolnite in ga obvezno podpišite starši in učenci, nato ga  skenirajte in pošljite na e-naslov šolske psihologinje: 

vesna.smolej-vrzel@gimjes.si .

Obrazce pošiljajte izključno na navedeni naslov! Po prejemu obrazca, bomo prijavnico vašega otroka poslali na izbrano šolo ali prenesli v drug program na naši šoli.

Obrazec za prenos prijave morate poslati na šolo najkasneje do 24. 4. 2023 do 14.00 ure.

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis po prenosih prijav večje od števila razpisanih mest v posameznem programu, bo svet šole v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejel sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo starše prijavljenih učencev pisno obvestili najkasneje do 29. 5. 2023.

 

Maturitetni tečaj:

Zbiranje prijav za vpis do 5. 9. 2023.
Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na telefonski številki :
04/ 5809 453 (šolska svetovalna služba)
ali z uporabo elektronske pošte:  vesna.smolej-vrzel@gimjes.si

 

 

Dostopnost