Maturitetni tečaj

V šolskem letu 2004/05 smo uvedli še eno novost – maturitetni tečaj, ki poteka od začetka oktobra do konca aprila. Enoletno izobraževanje omogoča dijakom, da ob pridobitvi pozitivnih ocen pri vseh predmetih in opravljenih šolskih obveznostih (pouk, vaje, seminarske naloge) pristopijo k opravljanju mature. Predmetnik omogoča pripravo na opravljanje mature iz treh obveznih predmetov (slovenščine, matematike in enega tujega jezika) in dveh izbirnih predmetov. Dijakove obveznosti so odvisne od obsega ur izbirnih predmetov.

PREDMETIŠtevilo tedenskih urSkupno št. ur v programuMaturitetni standard
 
Slovenščina6174560
Tuji jezik6174420
Matematika6174560
 
Izbirni maturitetni predmet4−6116−174280−315
Izbirni maturitetni predmet4−6116−174280−315
6. maturitetni predmet oz. tuji jezik 20−40−116280−315
 
Skupaj26−30754−870 
Število tednov pouka 29 
Dostopnost