Zaposleni

UČITELJSKI ZBOR

Zap.
št.
Priimek in ime Delovno   mesto
1. mag. Bohinc Zaveljcina Natalija učiteljica kemije
2. Bok Zelenjak Renata učiteljica   angleščine
3. dr. Debeljak Rus Barbara učiteljica psihologije
4. mag. Dornig Lidija ravnateljica
5. mag. Erjavec Matej učitelj   fizike
6. Erman Aljoša učitelj fizike
7. Gerbec Milena bibliotekarka,   učiteljica sociologije
8. Janša Gazič Sonja učiteljica   likovne umetnosti in likovnega snovanja
9. Leban Barbara učiteljica   slovenščine
10. Knap Renata učiteljica   filozofije
11. Konjar Žiga učitelj   geografije in pedagoški koordinator
12. Kos Tancar Milica učiteljica   nemščine
13. Kosem Dvoršak Andreja učiteljica   italijanščine in angleščine
14. Križnar Neža učiteljica   glasbe
15. Kučina Jerneja učiteljica   matematike in tajnica ŠMK
16. Legat Nada učiteljica   slovenščine
17. Martinčič Bojana učiteljica   športna vzgoje in športna   koordinatorica
18. Medja Marija učiteljica   športna vzgoje, organizatorka   šolske prehrane
19. Meglič Nataša učiteljica   zgodovine
20. Modrijan Boštjan učitelj   športna vzgoje
21. Mulec Tina učiteljica   angleščine in slovenščine, organizatorka OIV
22. Oblak Irena učiteljica   biologije
23. Odar Urška učiteljica glasbe
24. Palovšnik Marija učiteljica   slovenščine
25. Pirnat Jernej učitelj   zgodovine
26. Podlipnik Metka učiteljica   nemščine
27. Podlipnik Roman učitelj   športne vzgoje
28. Sitar Tatjana učiteljica   angleščine
29. Strgar Žana učiteljica   matematike
30. Šatej Darja učiteljica   matematike
31. Trontelj Katarina učiteljica   biologije
32. Velušček Mojca učiteljica informatike in nemščine
33. Vengar Rok učitelj   geografije
34. Žnidaršič Veronika učiteljica   kemije


OSTALI ZAPOSLENI

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranemu dijaku
2. Butinar Varja tajnica VIZ
3. Dejan Đerković laborant FIZ in vzdrževalec učne tehnologije
4. Markelj Marijana računovodkinja
5. Mulej Tatjana laborantka KEM in BIO
6. Pintar Gregor hišnik