V ponedeljek, 6. maja 2013, bo maturitetni izpit iz slovenščine – 1. pola (esej).

Izpit  traja od  9.00 – 11.00 ure. Šola bo od 9.30 do 11.00 ure zaklenjena.

Dijaki nižjih letnikov imajo ta dan pouk od 11.10 dalje. Pouk pričnejo s 1. šolsko uro, ki bo trajala samo 30 minut in nadaljujejo pouk po urniku. Odpade le 8. šolska ura.

Ta dan bo v času redne malice na šoli organizirana hladna malica (sendviči).

Dijaki četrtih letnikov ta dan nimate pouka, zato po maturi odidete domov.

Maturitetni izpit bo izveden po pravilih maturitetnega izpitnega reda:

  • V šoli morate biti najmanj 20 minut pred začetkom izpita (pred 8.40).
  • V kateri učilnici boste poiščete na seznamu, ki bo objavljen na oglasni deski za maturo eno uro pred izpitom. Sedežni red bo visel na vratih učilnice.
  • Prinesite osebni dokument in pisalo.
  • Mobilnih telefonov in drugih elektronskih komunikacijskih naprav ne smete prinašati v izpitni prostor.
  • Copati so obvezni.

Tajnica ŠMK

Jerneja Kučina, prof.

Dostopnost