Še enkrat vas opozarjam na pomembne datume ob zaključku šolanja na naši gimnaziji:

V ponedeljek, 15. 7. 2013, bo ob 10.30 v mali telovadnici podelitev maturitetnih spričeval. Prosim, da se vsi dijaki udeležite podelitve, saj potrebujete maturitetna spričevala za vpis na fakultete. Če ste ta dan odsotni, naj spričevalo prevzame kdo drug z vašim pisnim pooblastilom.

V torek, 16. 7. 2013 je zadnji rok za prijavo na jesenski rok mature 2013.

V četrtek, 18. 7. 2013 je zadnji rok za pisno zahtevo maturantov RICu po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

Od 19. 7. do 11. 8. 2013 ne bo uradnih ur na naši gimnaziji.

– Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in terenskih vaj za jesenski rok mature je ponedeljek, 26.8.2013, seznanitev kandidatov z rezultati internega dela mature bo v torek, 3. 9. 2013 od 8.00 do 10.00 v kabinetu 406.

– Pisni izpiti jesenskega roka mature bo potekali od sobote, 24. 8. 2013 do petka, 30. 8. 2013; ustni izpiti jesenskega roka mature pa od sobote, 24. 8. 2013 do srede, 3. 9. 2013.

Ponedeljek, 16. 9. 2013 bo ob 10. 30 v mali telovadnici podelitev maturitetnih spričeval dijakom, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku.

Svečani sprejem maturantov 2012 ter njihovih staršev bo v sredo, 18. 9. 2013 ob 18.00 uri v veliki telovadnici Gimnazije Jesenice. Veseli bomo, če se boste prireditve udeležili vsi maturanti in vaši starši.

Prijazen pozdrav

Vaša ravnateljica

Dostopnost