knjiznicaSpoštovane dijakinje, spoštovani dijaki četrtih letnikov, ko odpišete zadnji maturitetni izpit, vas prosimo, da vrnete učbenike iz učbeniškega sklada. Izposojene knjige iz knjižnice pa vrnite do 15. maja. Hvala.
Želimo vam veliko uspeha ob zaključevanju četrtega letnika in na maturi.

Milena Gerbec, prof.

Dostopnost