kemi 8Dijaki naše šole so bili povabljeni na strokovno ekskurzijo na Kemijski inštitut in na katedro za farmacevtsko biologijo na Fakulteti za farmacijo, v okviru projekta “Nova generacija raziskovalcev ved o življenju“.   

 

Celotne stroške ekskurzije je kril Kemijski inštitut, za kar smo še posebej hvaležni in take ponudbe res nismo mogli zavrniti. Zaradi same zahtevnosti tematik, smo na obisk odpeljali najstarejše dijake, maturante, ki so za maturo izbrali kemijo. Z dijaki smo si ogledali celoten laboratorij oddelka za Biotehnologijo KI, seznanili smo se z različnimi eksperimentalnimi metodami in aparaturami (molekularno kloniranje, svetlobna in konfokalna laserska mikroskopija, agarozna gelska elektroforeza za ločevanje DNA, razne mikrobiološke tehnike, tehnike za ločevanje proteinov). Na Fakulteti za farmacijo smo spoznali metodo za analizo bioloških molekul (ELISA) in
tankoplastno kromatografijo (TLC), osnovne principe ločevanja in karakterizacije naravnih rastlinskih molekul v povezavi z vonjem, okusom ali barvo. Dijaki so tudi aktivno sodelovali in bili nad delavnicami zelo navdušeni, saj so se postavili v vlogo forenzikov in dejansko delali analize na
DNA, gledali so bakterije na prstnih odtisih…. Na katedri smo si nato ogledali še vse laboratorije in pomembnejšo opremo.

Odziv s strani dijakov je izredno pozitiven, je pa res sama vsebina kar zahtevna in je najbolj primerna za višje letnike. Upamo,da bomo na tako ekskurzijo povabljeni še kdaj.

Več bodo povedale slike.

 

Natalija Bohinc Zaveljcina, prof.kem.

 

Dostopnost