SKK-Prijava (pdf)

Akcijski nacrt mreze (pdf)

Aktivnosti

 

V letošnjem šolskem letu je Gimnazija Jesenice vključena v projekt Šole za ravnatelje za dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.

Naša šola je partnerica v mreži šol, ki vključujejo Gimnazijo Kranj, Šolski center Škofja Loka – Srednjo šolo za strojništvo in Gimnazijo Škofja Loka, ki je koordinatorica naše mreže.

Naslov programa je “Dobro zate – dobro zame”. Za rdečo nit programa smo izbrali spodbujanje prostovoljstva in pomoči med dijaki na različnih področjih, vključevanje v prostovoljske akcije in večanje strpnosti do drugih kultur in do drugačnih ter s tem odpravo predsodkov. Tako bomo razvijali socialni čut pri dijakih in si prizadevali za večjo sprejetost posameznikov in večjo stopnjo zaupanja na šoli.
Na šoli bomo izvajali tudi aktivnosti za širjenje kulturnega kapitala med mladimi s spoznavanjem tujih kultur, običajev in jezikov (tečaji tujih jezikov in mednarodna izmenjava).
Določene dejavnosti bomo izvajali skupaj z drugimi članicami mreže, del dejavnosti pa se bo izvajal le na naši šoli.

Koordinatorka projekta na šoli je Tina Mulec, prof.

Več informacij: http://sk.solazaravnatelje.si/

 

Dostopnost