evropa v soliSpoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, vabimo vas k sodelovanju na natečaju Evropa v šoli. 
Če vas natečaj zanima, se prijavite do 9. 1. 2014. 
Vsi, ki boste sodelovali, lahko dobite nagrado.

 

 

 

Vsi, ki želite sodelovati in obiskujete 1., 2. ali 3. letnik, sporočite na e-mail [milena.gerbec@gmail.com].
Dijaki četrtih letnikov pa na e-mail [renata.knap@guest.arnes.si].

 

Preberite. Dodatne informacije lahko dobite v knjižnici.

            

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, NAŠA PRIHODNOST

Natečaj “Evropa v šoli” poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije. Vsako leto v njem sodeluje okrog 500.000 mladih iz 34 evropskih držav.

Tema natečaja

Natečaj Evropa v šoli bo v šolskem letu 2014/2015 potekal pod naslovom Sodelujem, svet oblikujem. Slovenski Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli že vrsto let povezuje osrednjo temo natečaja z vsakokratno temo evropskega leta, ki ga na predlog Evropske komisije proglasita Evropski parlament in Svet Evropske unije. Leto 2015 je razglašeno za Evropsko leto za razvoj, z geslom: “Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost”.

Kdo lahko sodeluje na katerem natečaju?

  • Na natečaju lahko sodelujejo dijaki srednjih šol v Republiki Sloveniji in šol s slovenskim učnim jezikom v tujini.
  • Posamezni dijak lahko sodeluje na vseh področnih natečajih, in sicer:
  1. LITERARNI in LIKOVNI NATEČAJ: v literarnem in likovnem natečaju lahko sodelujejo posamezniki z enim delom.
  2. VIDEO NATEČAJ: v video natečaju lahko sodelujejo posamezniki, pari ali skupine s tremi člani. Sodelujejo lahko z enim video posnetkom.
  3. FOTOGRAFSKI NATEČAJ: v fotografskem natečaju sodelujejo posamezniki. Sodelujejo lahko z več deli, ki tvorijo smiselno celoto (opus).
  4. POVEZOVALNI NATEČAJ: sodelujejo lahko le skupine, v katerih sodelujejo dijaki dveh ali več šol – osnovne in srednje šole ali šole in dijaškega doma. Povezovalni natečaj poteka le na državni ravni, zato poročilo o rezultatih povezovalnega natečaja mentorji posredujejo nacionalni koordinatorici natečaja, ZPMS.
  5. PROJEKTNE NALOGE: v natečaju projektnih nalog lahko sodelujejo posamezniki, pari ali skupine s tremi člani. Sodelujejo lahko z eno projektno nalogo. Natečaj projektnih nalog poteka le na državni ravni, zato poročilo o rezultatih povezovalnega natečaja mentorji posredujejo nacionalni koordinatorici natečaja, ZPMS.

Novost v letošnjem letu med področnimi natečaji (literarni, likovni, foto, video, povezovalni) predstavljajo projektne naloge.

Za šole je novost tudi prijava na natečaj. Izpolnjeno prijavnico na natečaj učitelji-mentorji posredujejo na naslov regijskih koordinatorjev do 19. decembra 2014.

Aktualne informacije natečaja  bodo sproti objavljene na spletni strani http://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/ in na Facebook strani https://www.facebook.com/evropavsoli.

Za dodatne informacije glede natečaja se lahko obrnete tudi na strokovno službo Zveze prijateljev mladine Slovenije. Kontaktna oseba v okviru natečaja je Zdenka Premoša, telefon: 01 230 67 21, GSM: 040 519 585, e-pošta: zdenka.premosa@zpms.si

Vsebinska izhodišča natečaja “Evropa v šoli” 2014-2015 / Razpis (kriteriji področnih natečajev) Evropa v šoli 2014-2015Pravila natečaja Evropa v šoli 2014-2015 / Prijavnica na natečaj Evropa v šoli 2014-2015 / Regijski koordinatorji natečaja Evropa v šoli 2014-2015 / Spremni list natečaja Evropa v šoli 2014-2015 / Zbirni obrazec za šole_Evropa v šoli 2014-2015 / Gradiva za mentorje, objavljena na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve, ki je koordinator evropskega leta 2015

 

Milena Gerbec, prof.

Dostopnost