piaZa dijake 4. letnika se je zaključil pouk in na prireditvi so najuspešnejši prejeli pohvale ter priznanja za izjemne dosežke v tem šolskem letu.

Uspeh dijakov 4. letnika je 97,1 %, kar pomeni, da so le trije dijaki neuspešni (dve dijakinji imata po eno in ena dve negativni oceni), ena dijakinja pa je neocenjena.
Med razredi sta neuspešnejša 4. A in športni oddelek, saj so dijaki dosegli 100 % uspeh in s tem so vsi izpolnili pogoj za pristop na maturo v spomladanskem roku.Foto vec

5 dijakov je vsa štiri leta doseglo odlični splošni uspeh in sicer: Meta Pirc in Ema Ahačič iz 4. B, Vid Jeraša in Sara Jensterle iz 4. C ter Žiga Gašperšič iz 4. Š.

Poleg njih so v 4. letniku dosegli odličen splošen učni uspeh tudi Manca Ropret, Tina Šaula in Anže Trifkovič iz 4. A, Neja Sirc in Gregor Zupančič iz 4. B, Jakob Kveder, Karin Kovačič in Ajda Stare iz 4. C ter Maja Smolej iz 4. Š.
Tako je skupaj 13 dijakov zaključilo 4. letnik z odličnim splošnim učnim uspehom, 37 s pravdobrim, 20 dobrim in 12 zadostnim.

Maturanti niso dokazovali svojih sposobnosti in znanja samo pri rednem pouku.
Svoje znanje so dokazovali z nastopi na šolskih tekmovanjih iz znanj ter z uvrščanjem na državna tekmovanja. Mnogi so izdelali kvalitetne seminarske naloge. Naši dijaki športniki so zelo uspešno zastopali našo šolo na športnih tekmovanjih.
Veliko maturantov je sodelovalo v različnih izvenšolskih dejavnostih in pri organizaciji ter izvedbi številnih prireditev na naši gimnaziji:
Dijakinje 4. A razreda so bile pobudnice za organizacijo in izvedbo dobrodelnega koncerta Sprostite dobroto v sebi, ki so ga letos organizirale že drugič, in resnično upam, da bo koncert postal tradicionalen dogodek na naši gimnaziji.
Dijaki 4. A razreda so sodelovali kar na treh dramskih festivalih in se z letošnjo predstavo uvrstili na regijsko srečanje mladinskih gledaliških skupin.
Redki med maturanti niso postali v tem letu krvodajalci, bili so tudi prostovoljci, tutorji.
Maturanti so bili pomembni člani dramske skupine, ki je letos pripravila odlično predstavo Pohujšanje v dolini Šentflorjanski.
Pevci so s pevskim zborom nastopali na božično-novoletnem koncertu, slavnostni akademiji ob 70-letnici Gimnazije Jesenice in številnih drugih prireditvah.
Brez letečih medvedkov ni praktično nobene prireditve na naši gimnaziji.
Sodelovali so v projektu Cajtng si bo pisal dijak sam in ne le sodelovali, članki so bili odlično ocenjeni tudi v širši slovenski javnosti. Obogatili so delo novinarskega krožka, ki je preimenoval šolski časopis v Divjaka.
S svojim obnašanjem so dokazali, kako čudoviti mladi ljudje so, na katere moramo biti ponosni.
V imenu dijakov, katerih družine so se znašle v težki finančni situaciji, zato bodo prejeli pomoč iz Šolskega sklada, se zahvaljujem dijakom 4. Š, da so podarili denar, ki so ga dobili od dijakov 3. letnika ob predaji ključa znanja Šolskemu skladu.
Za mnoge aktivnosti pa na žalost sploh ne vemo, saj smo prepričani, da so zelo dejavni tudi v okolju, kjer živijo.

Na koncu bi se še enkrat zahvalila maturantkam in maturantom za vse, kar smo lahko doživeli skupaj – vesele in tudi manj prijetne dogodke, ki pa so nas povezovali in krepili.
Želim, da bi naši maturanti dosegli svoje cilje, ki naj bodo čim višji, saj noben ni nedosegljiv, če si nekdo to res želi. Maturantom želim še veliko srečnih trenutkov v nadaljnjem življenju.

Pred podelitvijo nagrad in priznanj maturantov smo podelili srebrni znak, najvišje priznanje dijakom Gimnazije Jesenice za izjemne dosežke. Letos sta ga prejeli Ela Pintar, ki je lani maturirala na naši gimnaziji, in Pia Blažič dijakinja 2. Š, za osvojeno srebrno medaljo na mladinskem evropskem prvenstvu v Estoniji in na Finskem 24. avgusta lani.

 

Ravnateljica: mag. Lidija Dornig

Dostopnost