Hitro je minilo še eno šolsko leto. Dijaki in dijakinje ste ob pomoči in podpori profesorjev in ostalih zaposlenih na naši gimnaziji in seveda tudi staršev dosegli odlične rezultate.

Učni uspeh na naši gimnaziji je ob koncu pouka 82,45%. 41 dijakov sicer še ni opravilo vseh obveznosti, a le 5 jih nima možnost napredovati v višji letnik po uspehu na popravnih izpitih.
Po učnem uspehu so najuspešnejši razredi na naši gimnaziji 1. B s 96,2 % , 1. C  s 87,5% in 1. A s 85,7 % uspehom.
Glede na naš interni pravilnik, ki vsebuje dodatne kriterije poleg učnega uspeha bo tričlanska komisija določila najboljši razred, ki ima za nagrado en  pouka prost dan in mu šola krije del stroška izleta.
Kar 17,1 % dijakov naše gimnazije je doseglo odličen in 30,5 % pravdober učni uspeh, kar predstavlja skoraj polovico naših dijakov – iskrene čestitke, dijaki in dijakinje, in hvala profesorji in profesorice za odgovorno in strokovno delo.

Poleg odgovornega dela v razredu ste, drage dijakinje in dijaki, pod mentorstvom naših zaposlenih dosegali odlične rezultate na šolskih tekmovanjih iz znanja in športa in sicer izvedli kar 274 nastopov na šolskih, 163 področnih in 633 na državnih tekmovanjih. Na tekmovanjih ste osvojili 172 bronastih, 35 srebrnih in 38 zlatih priznanj.
Na naši gimnaziji se je kot vsa leta veliko dogajalo. Kot prvo bi omenila 7. Dramski festival pod mentorstvom prof. Marije Palovšnik, na katerem je nastopilo kar 6 razrednih gledaliških skupin in gledališka skupina dijakov in profesorjev.
Sodelovali ste na številnih likovnih natečajih, pripravili likovne izdelke za razstavo v razstavnem salonu Dolik, stenski koledar pod mentorstvom prof. Sonje Janša Gazič. Na naši gimnaziji praktično ni prireditve brez Letečih medvedkov z mentorjem prof. Boštjanom Modrijanom, recitatorjev in  igralcev pod mentorstvom prof. Marije Palovšnik in članov pevskega zbora prof. Janka Pribošiča pod vodstvom prof. Metke Magdič.
V tem šolskem letu ste dijaki in dijakinje organizirali kar dva dobrodelna koncerta, in sicer Sprostite dobroto v sebi  ter Spomladi ustvarjamo.
Nismo pozabili na ljudi v stiski in osamljene. Dijaki ste z mentoricama prof. Milen Gerbec in prof. Lucijo Javorski obiskali oskrbovance v domovih starostnikov v Bohinju, Kranjski Gori in na Jesenicah, . zbirali zamaške, prostovoljne prispevke za družine v Beli Krajini, ki jim je neurje uničilo domove… Pod mentorstvom prof. Lucije Javorski je izšel šolski časopis Divjak. Z mentorico prof. Nado Legat ste dijakinje in dijaki sodelovali v projektu časopisne hiše Dnevnik Obrazi prihodnosti. Rebeka Hudovernik iz 3. C  je izdala pesniški prvenec Bila bi skala. Rebeka je bila  izbrana s še štirimi slovenskimi gimnazijci za  tritedenski obisk ZDA v organizaciji veleposlaništva ZDA v Sloveniji.
Za izjemne dosežke sta  Luka Kambič iz 4. A   in Jernej Slivnik iz 3. Š letos prejela srebrni znak Gimnazije Jesenice,  Andraž Maier iz 4. A  in Vita Lukan iz 3. Š pa sta ponovno izpolnila kriterije za srebrni znak naše gimnazije. Za tako odlične rezultate se imajo Luka, Andraž in Jernej zahvaliti tudi mentorjem prof. Mirjam Martinuč Bernard, prof. Ani Miler in prof. Romanu Podlipniku.
Trije nekdanji in trije sedanji dijaki so osvojili zlata MEPI priznanja pod mentorstvom prof. Andreje Kosem Dvoršak,  prof. Katarine Trontelj in prof. Jožeta Povšina.
Pod mentorstvom prof. Irene Oblak in prof. Katarine Trontelj ste dijakinje in dijaki izdelali kvalitetne raziskovalne naloge.
Naši dijaki in dijakinje so bili spet nadpovprečno uspešni, v primerjavi z vrstniki slovenskih gimnazij, na izpitu za Nemško jezikovno diplomo pod mentorstvom prof. Darje Črv Štepec, prof. Metke Podlipnik in prof. Mili Kos Tancar.
Tudi naši profesorji so bili nagrajeni za svoje delo, in sicer je prof. Marija Palovšnik letos prejela plaketo Občine Jesenice za pedagoško delo  z mladimi in obogatitev  kulturnega dogajanja na Gimnaziji Jesenice in na Koroški Beli,  prof. Jerneja Kučina je bila razglašena za naj mentorico v šolskem letu 2017/18  v finančnem opismenjevanju za gimnazije.

Za dosego tako odličnih rezultatov smo se morali vsi potruditi Za vse je bilo naporno, a sedaj so pred vami, dijaki in dijakinje počitnice in za nas zaposlene kmalu tudi dopust.

Imeli bomo možnost, da si odpočijemo po vsem,  kar smo dosegli v še enem uspešnem šolskem letu.

Še enkrat bi se vsem dijakinjam in dijakom, profesoricam in profesorjem zahvalila za ves vloženi trud, ki je bil potreben za doseganje tako odličnih rezultatov in vam zaželela čimveč prijetnih trenutkov v času počitnic oz. dopusta.


Nagrajeni dijaki iz 1. A


Nagrajeni dijaki iz 1. B


Nagrajeni dijaki iz 1. C


Nagrajeni dijaki iz 1. Š


Nagrajeni dijaki iz 2. A


Nagrajeni dijaki iz 2. B


Nagrajeni dijaki iz 2. Š


Nagrajeni dijaki iz 3. A


Nagrajeni dijaki iz 3. B

 
Nagrajeni dijaki iz 3. C


Nagrajeni dijaki iz 3. Š


Odlični dijaki od 1. do 3. letnika z razredniki

Dostopnost