V petek, 10. maja, je dr. Marko Ferjan, profesor Univerze v Mariboru, dijakom četrtih letnikov predstavil poslovni bonton, s poudarkom na konceptu »pravil oblačenja«. Predavanje je bilo zanimivo, saj je osvežilo in dopolnilo znanje o omenjenih univerzalnih pravilih, ki veljajo v poslovnem svetu in družbi nasploh.

tek, 10. maja, je dr. Marko Ferjan, profesor Univerze v Mariboru, dijakom četrtih letnikov predstavil poslovni bonton, s poudarkom na konceptu »pravil oblačenja«. Predavanje je bilo zanimivo, saj je osvežilo in dopolnilo znanje o omenjenih univerzalnih pravilih, ki veljajo v poslovnem svetu in družbi nasploh.

Dostopnost