Oktober je mesec preventive pred rakom, imenuje se tudi rožnati oktober. Tako so dijaki 3.
letnikov imeli v oktobru in novembru 2019 predavanje na temo Preventiva pred rakom, ki so
ga pripravile predstavnice Europa Donna Slovenija, Slovenskega združenja za boj proti raku
dojk, dr. Tanja Španić, Radka Tomšič Demšar in Darja Rojec. Dijakom so predstavile oblike
raka pri mladostnikih, možne vzroke za njegov pojav in preventivo. Največji poudarek je bil
na predstavitvi zgodnjega odkrivanja sprememb na telesu. Prav tako so na kratko opisale
državne presejalne programe Dora, Zora in Svit, ki potekajo v Sloveniji in so namenjeni
populaciji nad 50 let starosti. Z dijaki so delile tudi osebne izkušnje z boleznijo in
premagovanjem le te. Dijaki so dobili tudi informativno gradivo, na koncu predavanja pa so si
na modelih ogledali nekatere možne spremembe.
Mnenje dijakov je, da je bilo predavanje z delavnico zelo zanimivo in poučno. Še posebej so
se jih dotaknile zgodbe iz lastnih izkušenj predavateljic. Ker bolezen ne izbira, se jim zdi
ozaveščanje mladih zelo pomembno, da postanejo bolj pozorni nase in na svoje zdravje.

Irena Oblak, prof.

Dostopnost