Še ena uspešna generacija maturantov je zaključila šolanje na naši gimnaziji.
Od 61 maturantov, ki so pristopili k maturi (le štirje dijaki 4. letnika še niso uspešno zaključili) jih je bilo 56  ali 91,8 % uspešnih  in v povprečju so dosegli 20,02 točk.

Med uspešnimi maturanti jih je 12 ali 21,43 %  odličnih (dosegli so 25 in več točk).
Med odličnimi so štirje zlati maturanti, ki so dosegli 30 in več točk in sicer:

Simon Gašperin                      32 točk
Vida Leskovar                       31 točk
Lea Holc                                 30 točk
Lara Stare-Knific                   30 točk

Kar 64,9% maturantov je pridobilo certifikat znanja pri angleščini in 62,5% pri nemščini.
Na rezultate smo zares lahko ponosni
Iskrene čestitke maturantom in profesorjem za odlične rezultate

Dostopnost