V ponedeljek, 17. 8. 2020 se pričenja jesenski rok izpitov in v ponedeljek, 24. 8. 2020
jesenski rok Mature 2020.
Še vedno veljajo varnostni ukrepi, kot v času spomladanskega roka izpitov in Mature 2020.

Razpored izpitov na jesenskem roku mature bo tajnica ŠMK, prof. Jerneja Kučina, objavila takoj, ko bo prejela razpored pisnih izpitov za našo gimnazijo z Republiškega izpitnega centra.

Vse, ki se boste udeležili izpitov na jesenskem roku ali maturi opozarjam, da še vedno veljajo varnostni ukrepi v stavbah šol, skladno z Dodatnimi navodili za organizacijo in izvedbo mature 2020 (dokument je  objavljen v priponki).

Še posebej opozarjam na bistvene točke navodil:

  • Vstop v šolo je možen največ 30 minut pred pričetkom pisnega in 15 minut pred pričetkom ustnega izpita.
  • Pri vhodu se je potrebno identificirati – kandidati morajo imeti s sabo osebni dokument s sliko.
  • Ob vstopu v šolo in gibanju izven učilnic je obvezna uporaba zaščitne maske.
  • Pred vsakim vstopom morajo maturanti oddati podpisano Izjavo polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi, dijaki nižjih letnikov Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo (v priponki sta  ponovno oba obrazca).

Maturanti oddajo eno izjavo, ki velja za čas opravljanja mature oz. do preklica, zaradi spremembe zdravstvenega stanja kandidata.

  • Obvezna je skrb za čistočo rok in ohranjanje minimalne varnostne razdalje (vsaj 1,5 m);
  • Med pisnim izpitom lahko maturant / dijak posamično zapušča učilnico le za odhod na WC v spremstvu nadzornega učitelja.
  • V izpitni prosto ni dovoljeno prinašati mobilnih telefonov in ur.
  • Ko dijak / maturant »žreba« izpitni listek se listka NE dotika.

Lepo prosim, da preberete navodila in jih tudi obvezno upoštevate.

Želim vam čimveč pozitivne energije, uspehov in strpnosti v dani situaciji.

Prijazen pozdrav

Ravnateljica

mag. Lidija Dornig

PRIPONKE:

Dostopnost