Pozdrav ravnateljice

Ravnateljica mag. Lidija Dornig

Spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci spletne strani Gimnazije Jesenice


V veliko veselje in čast  mi je, da vas lahko kot nekdanja dijakinja Gimnazije Jesenice, učiteljica športne vzgoje in od 1. 2. 2003 ravnateljica pozdravim na spletni strani  Gimnazije Jesenice.

Gimnazija  Jesenice je ena manjših splošnih gimnazij v Sloveniji z dolgoletno tradicijo, saj   v letu 2015 slavimo 70 let obstoja.

Majhnost šole predstavlja veliko prednost pri oblikovanju spoštljivih, odgovornih odnosov  med dijaki in zaposlenimi.

Pouk izvajamo v stavbi, ki je bila zgrajena že leta 1914, a ves čas skrbimo za modernizacijo opreme učilnic, telovadnic  in drugih prostorov, kar omogoča odlične pogoje za kvalitetno izvajanje pouka in dobro počutje dijakov ter zaposlenih.

Na naši gimnaziji se dijaki izobražujejo v splošnih in športnem oddelku ter maturitetnem tečaju.

S šolskim letom 2015/16 nudimo tudi izobraževanje odraslih v programu splošna gimnazija in maturitetni tečaj. Ponujamo tudi tečaj nemškega jezika in računalniškega opismenjevanja.

 Za šolanje na Gimnaziji Jesenice se odločijo  mladi, ambiciozni ljudje, ki želijo v urejenem in varnem okolju pridobiti potrebna znanja za uspešen zaključek srednješolskega izobraževanja s splošno maturo in nadaljevati izobraževanje na želeni univerzi v Sloveniji ali tujini.

Na Gimnaziji Jesenice se lahko pohvalimo z nadpovprečnim učnim uspehom in odličnimi  rezultati na maturi ter tekmovanjih iz znanj in športa.

Vsi zaposleni se trudimo, da mlade spodbujamo pri doseganju čim višjih ciljev. Vsem dijakom nudimo dodatno strokovno pomoč in pomoč vrstnikov – tutorjev.

Številni dogodki in dejavnosti na šoli dajejo dijakom možnost dodatnega razvijanja na področju kulture, znanosti in športa.

V dokumentih na spletni strani  Vam predstavljamo naše dejavnosti, njihove vsebine in nosilce. Veselimo se srečanja z Vami.

Prijazno pozdravljeni!

Dostopnost