Obrazci za vpis

ŠPORTNI ODDELEK

Vpis po športnih kriterijih:

Postopek vpisa:

Obrazci:

– potrdilo o članstvu v klubu

– navodila za izpolnjevanje obrazca »Potrdilo o članstvu v klubu«

– potrdilo o registraciji….

– navodila za izpolnjevanje obrazca »Potrdilo o registraciji…«

– izjava trenerja

K dokumentaciji je potrebno priložiti:

– zdravniško potrdilo

– fotokopijo športno-vzgojni  kartona

– pisemsko ovojnico s svojim naslovom in znamko

Rok oddaje je 27. februar 2017.

Dostopnost