Vpis za šolsko leto 2015/2016

V Gimnaziji Jesenice za šolsko leto 2016/2017 razpisujemo:

84 mest v programu gimnazija in

18 mest v programu gimnazija – športni oddelek

Koledar vpisa za šolsko leto 2016/2017

Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2016/2017.
do 4. 4. 2016
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis.
8. 4. 2016
Morebitni prenosi prijav za vpis.
do 26. 4. 2016
Vpis učencev na srednje šole, ki niso omejile vpisa.
od 16. do 21. 6. 2016
Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka.
21. 6. 2016
Vpis učencev, ki so bili uspešni v drugem krogu izbirnega postopka.
30. 6. 2016 do 14. ure
Objava prostih mest za vpis
1. 7. 2016 do 16. ure
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta
31. 8. 2016

 

Maturitetni tečaj:

Zbiranje prijav za vpis do 5. 9. 2016.

 

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na telefonski številki :
04/ 5809 453 (šolska svetovalna služba)
ali z uporabo elektronske pošte:  vesna.smolej-vrzel@guest.arnes.si

 

Vesna Smolej Vrzel, šolska svetovalna služba

Dostopnost