Dragi obiskovalci spletne strani. Dolgujemo Vam še novico povezano z eko-obiskom na naši šoli.

V ponedeljek,  21. novembra 2011, nas je obiskala EKOmisija, ki je v okviru projekta Pozor(!)ni za okolje pregledala in ocenila stanje o pravilnem ločevanju odpadkov v zabojnikih za odpadke.

UGOTOVITVE EKOmisije so sledeče:

Notranji zabojniki:

Hrana, ki spada  med biološke odpadke, se je znašla v zabojnikih za embalažo.

Embalaža se je napačno znašla med ostankom odpadkov.

Robčki sodijo v zabojnik za ostanek odpadkov.

V razredih in toaletnih prostorih, kjer je odpadkom namenjen le en zabojnik (to je zabojnik za ostanek odpadkov), manjkajo oznake.

V telovadnici manjka pokrov na zabojniku za ostankeodpadkov.

Kartuše se zbirajo za društvo Rdečih noskov. 

OPOMBE:

Žvečilni gumi je pravilno odvreči v koš za ostanek odpadkov.   

Iz kuhinje je potrebno odstraniti napis: »Samo za jogurtove lončke«.

Potrebno bi bilo zagotoviti več košev za ostanke odpadkov na hodnikih.

Škatle, v katerih se zbira pločevinke, je potrebno jasno označiti.

V zabojnikih za organske odpadke naj se uporabljajo biorazgradljive vreče.

Zunanji zabojniki:

Odpadki v zunanjih zabojnikih so pomešani – med ostankom odpadkov najdemo praktično vse vrste odpadkov.

V zabojniku za steklene odpadke najdemo tudi neonske svetilke, kar ni pravilno. Neonske svetilke, ki spadajo med varčne sijalke, so nevaren odpadek in sodijo v posebno skupino odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Oddati jih je potrebno na prodajnih mestih, kjer prodajajo nove, ali v zbirnih centrih ločenih frakcij komunalnih odpadkov ali na akciji zbiranja nevarnih odpadkov.

V januarju 2012 bomo izvedli predavanje o pravilnem ločevanju odpadkov iz JEKO-IN-a za delavce šole, želimo pa si ga organizirati tudi za dijake šole.

V splošnem smo se solidno odrezali pri ločevanju odpadkov. Upam, da nam bo to vzpodbua naprej in da bomo pri naslednjem obisku EKOmisije še bolj uspešni!

 

                                                                                                                               Koordinatorica projekta:
                                                                                                                               Irena Oblak, prof.  

Natalija Bohinc, prof.

Dostopnost