NOVO EKO NAGRADNO VPRAŠANJE!

Ali veš, koliko % vrednosti kupljenega blaga plačaš le za embalažo?

Odgovor najdeš nad nekaterimi zabojniki po šoli in na oglasnih deskah naravoslovnih učilnic, namig pa te čaka tudi na Facebook strani Pozor(!)ni za okolje (facebook.com/pozorni.za.okolje). Nasvet: poišči objavo z naslovom EKOnovička.

 

Odgovor zapiši na listič skupaj s svojim imenom, priimkom in natančnim nazivom šole ter ga odvrzi v nabiralnik, ki se nahaja v knjižnici.

 

Izžrebali bomo tri srečneže, ki bodo na listič zapisali pravilen odgovor.

 

Na naslednje vprašanje boš lahko odgovoril/-a že čez 14 dni.

Predavanje o ločenem zbiranju odpadkov

Predavanje »Ločeno zbiranje odpadkov«

V ponedeljek, 30. 1. 2012, je potekalo predavanje o ločevanju odpadkov za vse delavce naše šole. Predavanje je bilo izvedeno v sklopu projekta Pozor(!)ni za okolje.

Direktor JEKO-INa Ivan Hočevar je predstavil ločeno zbiranje odpadkov v Občini Jesenice. Stroški za odvoz mešanih komunalnih odpadkov na občana so v jeseniški občini polovico manjši kot v drugih občinah. Izpostavil je problem ločevanja odpadkov v večstanovanjskih objektih.  

Izvedeli smo kar nekaj uporabnih nasvetov:

Zeleni odrez ločeno zbirajo za Bioplinarno. Med mešane komunalne odpadke sodijo robčki, drobne kosti, flomastri, olupki limon in pomaranč.

Tekstil zbirajo ločeno. Razvija se socialno podjetništvo Umanotera, kjer zbirajo stara oblačila, pohištvo, pregledajo oz. popravijo in dajo v ponovno uporabo.

Kuhinjski odpadki, med njimi tudi ostanki mesa, se zbirajo med biološkimi odpadki in se posredujejo Bioteri.

Zbrane nevarne odpadke, kot so baterije in kartuše, odpeljejo v Kemis. Nevarne snovi, kot so čistila, damo v zabojnike za plastiko – v zabojnike za embalažo, tiste pod pritiskom pa kot nevaren odpadek odpeljemo v ločevalnico odpadkov. Jogurtov lonček moramo očistiti, pri čemer se postavlja vprašanje porabe vode. Odlagamo jih v zabojnike za embalažo.

Karton peljemo v zbirni center, karton za pice pa v mešane komunalne odpadke, saj ima za v zabojnik za papir preveliko oz. neustrezno velikost.

Član EKOmisije je tudi predstavnik iz jeseniškega JEKO-INa. Na osnovi zapisnika ob 2. obisku EKOmisije je pohvalil našo šolo in tudi Srednjo šolo Jesenice, saj smo dobili boljšo oceno za ločeno zbiranje odpadkov kot pri 1. obisku.

Na predlog ravnateljice bodo v februarju 2012 pripravili predavanje tudi za vse dijake naše šole.

Za zaključek je koordinatorica projekta Pozor(!)ni za okolje, Irena Oblak,  predstavila projekt in vse aktivnosti na naši šoli, ki se povezujejo s tem pomembnim projektom.

                                                                                                      Koordinatorica projekta:

                                                                                                      Irena Oblak, prof.

Drugi obisk EKOkomisije

V sredo,  18. januarja 2012, nas je drugič v tem šolskem letu obiskala EKOmisija, ki je v okviru projekta Pozor(!)ni za okolje pregledala in ocenila stanje o pravilnem ločevanju odpadkov v zabojnikih za odpadke.

UGOTOVITVE EKOmisije so sledeče:

Radovljica in Jesenice

Sistem

Ločevanje- znotraj šole

Ločevanje – zunaj šole

Ločevanje – zbornica

Skupna ocena –povprečje

Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica

8

6

7

10

7,75

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

9

8

6

10

8,25

Srednja šola Jesenice

9

9

7

10

8,75

 

Gimnazija Jesenice

 

7

8

7

10

8

Pomanjkljivosti na naši šoli:

– V sklopu zabojnikov še ni urejenih zabojnikov za ostanek odpadkov – šola v kratkem pričakuje nove nalepke, s katerimi bo odpravila omenjeno težavo in s tem izboljšala sam sistem zabojnikov.

– Težava s sistemom zabojnikov je prisotna tudi v jedilnici.

Šole na Jesenicah in v Radovljici so izboljšale svoje rezultate, najbolj se je to pokazalo v primeru Srednje šole Jesenice. EKOmisija je bila navdušena predvsem nad pravilnim ločevanjem odpadkov v zbornicah, kjer so vse šole prejele najvišjo oceno. Napredek je opazen, več pozornosti pa je potrebno nameniti zunanjim zabojnikom, kjer so bile šole najslabše ocenjene.

V splošnem smo se solidno odrezali pri ločevanju odpadkov. Upam, da nam bo to vzpodbuda za naprej in da bomo pri naslednjem obisku EKOmisije še bolj uspešni!

                                                                                                                     Koordinatorica  projekta:

                                                                                                                     Irena Oblak, prof.

Ekskurzija v razgrajevalnico odsluženih avtomobilov

Ekskurzija v razgrajevalnico odsluženih avtomobilov

V petek, 20. 1. 2012, smo se dijaki iz 3. letnika izbirno naravoslovje, 4. letnika izbirno biologija in EKOfrendi odpeljali na ekskurzijo  v podjetje Avtotransporti Kastelec v Grosuplje. Organizirana je bila v sklopu projekta »Pozor(!)ni za okolje« pod pokroviteljstvom Goodyear Dunlop Sava Tires.

Ogledali smo si predelavo starih, odsluženih avtomobilov. Zapeljali smo se v Veliko mlačevo, kjer je hala s parkiriščem. V hali imajo linijo. Na njej so bili razporejeni stari avtomobili, v različni stopnji razgradnje. Najprej so iztočili vse tekočine – olja, odstranili kolesa, ločili gume od  platišč, tesnila iz gume, stekla, sedeže. Zanimivo je bilo opazovati tisti del, kjer so vozilo obrnili na streho in tako lažje odstranili vijake in dele s podvozja. Nato so avtomobilsko karoserijo naložili v stiskalnico, kjer so jo stisnili.

avtoodpad2

V enem dnevu razgradijo od 15 do 20 avtomobilov, če so novejše izdelave, pa le 7, kjer je delo dosti bolj zahtevno in zamudno.

avtoodpad1

Posamezne dele potem posredujejo posameznim podjetjem v Sloveniji v nadaljnjo reciklažo. Na primer ostanek karoserije odpeljejo v Naklo, od tam pa v jeseniški Acroni kot staro železo.

Ogled razgrajevalnice odsluženih avtomobilov je bil zanimiv, poučen in je pomembno prispeval k naši zavesti o skrbi za okolje.

Koordinatorica projekta Irena Oblak, prof.

Dostopnost