V sredo,  18. januarja 2012, nas je drugič v tem šolskem letu obiskala EKOmisija, ki je v okviru projekta Pozor(!)ni za okolje pregledala in ocenila stanje o pravilnem ločevanju odpadkov v zabojnikih za odpadke.

UGOTOVITVE EKOmisije so sledeče:

Radovljica in Jesenice

Sistem

Ločevanje- znotraj šole

Ločevanje – zunaj šole

Ločevanje – zbornica

Skupna ocena –povprečje

Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica

8

6

7

10

7,75

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

9

8

6

10

8,25

Srednja šola Jesenice

9

9

7

10

8,75

 

Gimnazija Jesenice

 

7

8

7

10

8

Pomanjkljivosti na naši šoli:

– V sklopu zabojnikov še ni urejenih zabojnikov za ostanek odpadkov – šola v kratkem pričakuje nove nalepke, s katerimi bo odpravila omenjeno težavo in s tem izboljšala sam sistem zabojnikov.

– Težava s sistemom zabojnikov je prisotna tudi v jedilnici.

Šole na Jesenicah in v Radovljici so izboljšale svoje rezultate, najbolj se je to pokazalo v primeru Srednje šole Jesenice. EKOmisija je bila navdušena predvsem nad pravilnim ločevanjem odpadkov v zbornicah, kjer so vse šole prejele najvišjo oceno. Napredek je opazen, več pozornosti pa je potrebno nameniti zunanjim zabojnikom, kjer so bile šole najslabše ocenjene.

V splošnem smo se solidno odrezali pri ločevanju odpadkov. Upam, da nam bo to vzpodbuda za naprej in da bomo pri naslednjem obisku EKOmisije še bolj uspešni!

                                                                                                                     Koordinatorica  projekta:

                                                                                                                     Irena Oblak, prof.

Dostopnost