Predavanje »Ločeno zbiranje odpadkov«

V ponedeljek, 30. 1. 2012, je potekalo predavanje o ločevanju odpadkov za vse delavce naše šole. Predavanje je bilo izvedeno v sklopu projekta Pozor(!)ni za okolje.

Direktor JEKO-INa Ivan Hočevar je predstavil ločeno zbiranje odpadkov v Občini Jesenice. Stroški za odvoz mešanih komunalnih odpadkov na občana so v jeseniški občini polovico manjši kot v drugih občinah. Izpostavil je problem ločevanja odpadkov v večstanovanjskih objektih.  

Izvedeli smo kar nekaj uporabnih nasvetov:

Zeleni odrez ločeno zbirajo za Bioplinarno. Med mešane komunalne odpadke sodijo robčki, drobne kosti, flomastri, olupki limon in pomaranč.

Tekstil zbirajo ločeno. Razvija se socialno podjetništvo Umanotera, kjer zbirajo stara oblačila, pohištvo, pregledajo oz. popravijo in dajo v ponovno uporabo.

Kuhinjski odpadki, med njimi tudi ostanki mesa, se zbirajo med biološkimi odpadki in se posredujejo Bioteri.

Zbrane nevarne odpadke, kot so baterije in kartuše, odpeljejo v Kemis. Nevarne snovi, kot so čistila, damo v zabojnike za plastiko – v zabojnike za embalažo, tiste pod pritiskom pa kot nevaren odpadek odpeljemo v ločevalnico odpadkov. Jogurtov lonček moramo očistiti, pri čemer se postavlja vprašanje porabe vode. Odlagamo jih v zabojnike za embalažo.

Karton peljemo v zbirni center, karton za pice pa v mešane komunalne odpadke, saj ima za v zabojnik za papir preveliko oz. neustrezno velikost.

Član EKOmisije je tudi predstavnik iz jeseniškega JEKO-INa. Na osnovi zapisnika ob 2. obisku EKOmisije je pohvalil našo šolo in tudi Srednjo šolo Jesenice, saj smo dobili boljšo oceno za ločeno zbiranje odpadkov kot pri 1. obisku.

Na predlog ravnateljice bodo v februarju 2012 pripravili predavanje tudi za vse dijake naše šole.

Za zaključek je koordinatorica projekta Pozor(!)ni za okolje, Irena Oblak,  predstavila projekt in vse aktivnosti na naši šoli, ki se povezujejo s tem pomembnim projektom.

                                                                                                      Koordinatorica projekta:

                                                                                                      Irena Oblak, prof.

Dostopnost