Aktivnosti

 

SEPTEMBER
Rupnikova linija – skupno
Rupnikova linija – Gimnazija Jesenice

 

OKTOBER
Začetek tečajev tujih jezikov na šoli (francoščina in japonščina)
Delavnice Skrito vprašanje-jasen odgovor

 

NOVEMBER
Tujejezični Unescov recital – skupno
Tujejezični Unescov recital – Gimnazija Jesenice
Recital – program

 

DECEMBER
Predavanje Alpska konvencija
Božično-novoletni bazar
Maraton pisanja apelov

 

Socialni in kulturni kapital

SKK-Prijava (pdf)

Akcijski nacrt mreze (pdf)

Aktivnosti

 

V letošnjem šolskem letu je Gimnazija Jesenice vključena v projekt Šole za ravnatelje za dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.

Naša šola je partnerica v mreži šol, ki vključujejo Gimnazijo Kranj, Šolski center Škofja Loka – Srednjo šolo za strojništvo in Gimnazijo Škofja Loka, ki je koordinatorica naše mreže.

Naslov programa je “Dobro zate – dobro zame”. Za rdečo nit programa smo izbrali spodbujanje prostovoljstva in pomoči med dijaki na različnih področjih, vključevanje v prostovoljske akcije in večanje strpnosti do drugih kultur in do drugačnih ter s tem odpravo predsodkov. Tako bomo razvijali socialni čut pri dijakih in si prizadevali za večjo sprejetost posameznikov in večjo stopnjo zaupanja na šoli.
Na šoli bomo izvajali tudi aktivnosti za širjenje kulturnega kapitala med mladimi s spoznavanjem tujih kultur, običajev in jezikov (tečaji tujih jezikov in mednarodna izmenjava).
Določene dejavnosti bomo izvajali skupaj z drugimi članicami mreže, del dejavnosti pa se bo izvajal le na naši šoli.

Koordinatorka projekta na šoli je Tina Mulec, prof.

Več informacij: http://sk.solazaravnatelje.si/

 

Dostopnost