Dijakinje in dijaki bodočih tretjih ter četrtih letnikov postanite skrbnice, skrbniki dijakom bodočih prvih letnikov.

Če želite biti skrbniki, skrbnice mi sporočite na elektronski naslov: milena.gerbec@gmail.com.

Cilj skrbništva je izboljšati klimo in učne navade dijakov ter povečati njihovo motivacijo za delo ter obiskovanje pouka. Dijaki –  skrbniki boste individualno pomagali dijakom prvih letnikov, ki bodo želeli pomoč. Svetovali jim boste, kako naj se spopadejo z določeno učno snovjo, kako poteka delo pri posameznih učiteljih, kaj učitelji pričakujejo od njih, kje najdejo gradivo itd. Ne boste le inštruktorji, ki jim bodo pomagali osvojiti potrebno znanje pri določenem predmetu.  Pač pa tudi njihovi mentorji in prijatelji. Dijakom boste pomagali prebroditi različne začetne težave in s tem izboljšati njihov učni uspeh.

Pri svojem delu si boste pomagali  z evidenčnimi listi (seznam dijakov, ure učne pomoči, snov, nasveti, načini komuniciranja, zapiski o delu in možnih težavah, način reševanja problemov itd.).

Šola vam bo za to delo priznala  ure izbirnega dela OIV. Dobili pa boste tudi potrdilo, da ste bili skrbniki dijakom prvih letnikov.

Po pomoč ali nasvet se lahko kadarkoli obrnete name, Mileno Gerbec, prof. ali na Natalijo Bohinc, profesorico kemije.

Dodatne informacije dobite v knjižnici.

Milena Gerbec, prof.

Dostopnost