krka

V šolskem letu 11/12 so dijaki – športniki Gal Žvegelj, Jernej Markovc in Marcel Salmič izdelali raziskovalno nalogo z naslovom »Povezava laktatnega praga in maksimalne porabe kisika z rezultati pri veslanju.«

Raziskovalno nalogo so v aprilu 2012 najprej predstavili na Regijskem srečanju mladih raziskovalcev v Kranju, se uvrstili v prvi krog izbora na Državnem srečanju mladih raziskovalcev in prejeli bronasto priznanje. Z raziskovalno nalogo so sodelovali tudi na razpisu tovarne zdravil Krka za 42. Krkine nagrade in dobili Krkino priznanje.

V petek, 14.9. 2012 smo bili vabljeni na slavnostno podelitev Krkinih nagrad v tovarni Krka v Novem mestu. Program se je pričel ob 9h z enournim ogledom Notola, sodobnega proizvodnega obrata Krke. Sledile so predstavitve raziskovalnih nalog petih prejemnikov Krkinih nagrad in zanimivo predavanje o raziskavah zgradbe molekul. Po odmoru je bila slavnostna podelitev 42. Krkinih nagrad in priznanj. Sledil je prigrizek in neformalno druženje, ki smo ga preživeli v zanimivem pogovoru s članom upravnega odbora Krke, direktorjem razvoja in predsednikom Sveta sklada Krkinih nagrad dr. Alešem Rotarjem.

Zanimiva raziskovalna naloga je na Državnem srečanju mladih raziskovalcev pritegnila tudi pozornost sodelavcev Slovenskega biokemijskega društva, organizatorjev Dneva biomolekularnih znanosti, ki bo 27. septembra v prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani. Povabili so naše raziskovalce na predstavitev svoje raziskovalne naloge v izboru najboljših raziskovalnih nalog slovenskih srednješolcev, študentov ter najboljših diplomskih, magistrskih in doktorskih del na področju molekularne biologije

Katarina Trontelj

Jesenice, 25.9.2012

Fotografija: Podelitev Krkinega priznanja mladim raziskovalcem

(od leve proti desni: Gal Žvegelj, mentorica Katarina Trontelj, Marcel Salmič; manjka Jernej Markovc, ki je bil ta dan na Evropskem članskem prvenstvu v veslanju, kjer so v četvercu osvojili 3. mesto)

Dostopnost