Steklarna2V petek, 15. 3. 2013, smo se dijaki iz 3. letnika (izbirno naravoslovje in EKOfrendi) odpeljali na ekskurzijo v Steklarno Hrastnik. Organizirana je bila v sklopu projekta »Pozor(!)ni za okolje« pod pokroviteljstvom Goodyear Dunlop Sava Tires.

Najprej so nam predstavili delo v podjetju in reševanje okoljskih problemov. V tovarni je zaposlenih  750 delavcev in je največji zaposlovalec v Zasavju. Na delo prihajajo tudi iz drugih predelov Slovenije, celo z Gorenjske. Delo v proizvodnji je zahtevno in poteka neprekinjeno 24 ur na dan in vse leto. Zato je potrebna izredno dobra organizacija dela. Pozitivno presenečeni smo bili nad njihovo skrbjo za zaposlene.

Surovine za steklo uvažajo. Sestava stekla je  kvalitetna in seveda poslovna skrivnost. Izdelki so rezultat tradicionalnega znanja, dobrega dela in razvoja. So kvalitetni, zanimivi in svojevrstni, vedno izdelani za znanega naročnika. Večino jih izvozijo v tujino.

Steklarna1Dejavnost podjetja se uvršča v panogo težke industrije, zato morajo v podjetju nameniti veliko pozornosti reševanju okoljske problematike. Hrup je prisoten v proizvodnji kot tudi v okolici. Je enakomeren in prebivalci v bližini stare proizvodne stavbe ga sprejemajo z razumevanjem. Hladilne vode prečistijo in vračajo nazaj v proizvodni proces. Prah, ki je sicer največji problem v Zasavju, odstranijo s pomočjo posebnih postopkov v odpraševalni napravi, ki jo imajo v novi proizvodni hali. Stara proizvodna hala je trenutno v sanaciji.

Ogled Steklarne Hrastnik je bil zanimiv in poučen ter je pomembno prispeval k naši zavesti o pomembnosti take industrije za delo in življenje ljudi v regiji ob primerni skrbi za okolje.

 

Koordinatorica projekta: Irena Oblak, prof.

Dostopnost