Zaradi sprememb pri organizaciji in izvedbi zbirnih predmetov v šolskem letu 2013/2014 obveščam dijake, da boste seznanjeni s ponudbo izbirnih predmetov v aprilu.

S točnim datumom boste pravočasno seznanjeni.

Ravnateljica: mag. Lidija Dornig

Dostopnost