muzej0414

V petek, 14. marca 2014, smo imeli dijaki 2. b razreda drugačno uro biologije kot običajno. Odšli smo si ogledat železarsko, rudarsko in paleontološko zbirko v Gornjesavski muzej na Stari Savi.

Predstavljeno nam je bilo področje Stare Save, razloženo, kdo so bili lastniki graščine in kako so se menjavali skozi zgodovino. Največja pozornost je bila posvečena paleontološki zbirki. Kustos Marko Mugerli nam je predstavil razvoj organizmov in geološko preteklost Zemlje. Glavne zasluge za urejeno paleontološko zbirko ima Jože Bedič (1923 – 2002), ki je zbral eno najimenitnejših zbirk fosilov v tem delu Evrope. Fosili so iz bližnjih Karavank, kjer je največ fosilnih ostankov trokrparja (trilobita). V zbirki je tudi najstarejši fosil v Sloveniji, zob prednika morskega psa. Tako smo imeli možnost, da smo si ogledali več kot štirideset raznolikih fosilov nekdaj živečih rastlin in živali.

Na zaključku smo si ogledali tudi elektronski mikroskop kot enega od muzejskih primerov iz nekdanje Železarne Jesenice. V času, ko je bil še v uporabi, je bil eden od najnaprednejših pripomočkov za preiskave materiala daleč naokoli.

Gašper Anderle, 2. b

Dostopnost