Info dogodki  Razpored predmetnih izpitov

 

 

PISNI DEL VSEH IZPITOV
Sreda , 28. 5. 2014 ob 11.00 v učilnici št. 202.

Nadzorni profesor: Nataša Meglič

 

USTNI DEL

ANGLEŠČINA
Sreda, 28. 5. 2014 ob 14.00 učilnica št. 107
Komisija:
Spraševalec: Tina Mulec
Predsednik: Tatjana Sitar
Član: Renata Bok Zelenjak

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati

 

ZGODOVINA
Sreda, 28. 5. 2014 ob 14.00 učilnica št. 202
Komisija:
Spraševalec: Nataša Meglič
Predsednik: Žiga Konjar
Član: Milena Gerbec

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati

 

Ravnateljica
mag. Lidija Dornig

Dostopnost