info
Razpored popravnih izpitov – spomladanski rok

 

 

 

SLOVENŠČINA
Ponedeljek, 29. 6. 2015

Pisni del ob 08.00 uri. učilnica št. 216
Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Tina Mulec

Naloge pripravi: Marija Palovšnik
Nada Legat

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 102
Komisija:
Spraševalec: Nada Legat
Marija Palovšnik
Predsednik: Marija Palovšnik
Nada Legat
Član: Nataša Kozelj

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

 

KEMIJA, BIOLOGIJA
Ponedeljek, 29. 6. 2015

Pisni del ob 08.00 uri. učilnica št. 216
Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Tina Mulec

Naloge pripravi: Veronika Žnidaršič
Katarina Trontelj

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 208
Komisija
Spraševalec: Veronika Žnidaršič
Katarina Trontelj
Predsednik: Katarina Trontelj
Veronika Žnidaršič
Član: Iva Legat

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

 

ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA
Ponedeljek, 29. 6. 2015

Pisni del ob 08.00 uri. učilnica št. 216
Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Tina Mulec

Naloge pripravi: Tatjana Sitar
Tina Mulec
Andreja Kosem Dvoršak
Renata Bok Zelenjak

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 105
Komisija
Spraševalec: Tatjana Sitar
Tina Mulec
Predsednik: Tina Mulec
Tatjana Sitar
Član: Bojana Martinčič

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 106
Komisija
Spraševalec: Andreja Kosem Dvoršak
Renata Bok Zelenjak
Predsednik: Renata Bok Zelenjak
Andreja Kosem Dvoršak
Član: Boštjan Modrijan

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

 

ZGODOVINA
Torek, 30. 6. 2015

Pisni del ob 8.00. učilnica: 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Jože Povšin

Naloge pripravijo: Nataša Meglič

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 202
Komisija:
Spraševalec: Nataša Meglič
Predsednik: Darja Svetina
Član: Mirjam Martinuč Bernard

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

 

FIZIKA
Torek, 30. 6. 2015

Pisni del ob 8.00. učilnica: 216
Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Jože Povšin

Naloge pripravijo: Matej Erjavec
Jože Povšin

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 305
Komisija:
Spraševalec: Matej Erjavec
Jože Povšin
Predsednik: Jože Povšin
Matej Erjavec
Član: Andrej Mežik

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

 

NEMŠČINA
Sreda, 1. 7. 2015

Pisni del ob 8.00. učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Metka Podlipnik

Naloge pripravijo: Metka Podlipnik
Milica Kos Tancar
Darja Črv Štepec

Ustni del ob 10.00 učilnica št. 409

Komisija:
Spraševalec: Milica Kos Tancar
Metka Podlipnik
Darja Črv Štepec
Predsednik: Darja Črv Štepec
Milica Kos Tancar
Metka Podlipnik
Član: Metka Podlipnik
Darja Črv Štepec
Milica Kos Tancar

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

 

MATEMATIKA
Četrtek, 2. 7. 2015

Pisni del ob 08.00 učilnica št. 216
Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj: Srečko Polanc

Naloge pripravijo: Ana Miler
Srečko Polanc
Darja Šatej
Jerneja Kučina

Ustni del ob 11.00 učilnica št. 307
Komisija:
Spraševalec: Srečko Polanc
Jerneja Kučina
Predsednik: Jerneja Kučina
Srečko Polanc
Član: Roman Podlipnik

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

Ustni del ob 11.00 učilnica št. 308
Komisija:
Spraševalec: Darja Šatej
Ana Miler
Predsednik: Ana Miler
Darja Šatej
Član: Marija Medja

Kandidati:
Vsi prijavljeni kandidati.

 

Ravnateljica
mag. Lidija Dornig

Dostopnost