IMG_8041Podelitev maturitetnih spričeval po jesenskem roku Mature 2015 bo v sredo, 16. 9. 2015 ob 10.30 v mali telovadnici. Če se podelitve ne boste mogli udeležiti vas prosim, da pisno pooblastite nekoga, da bo lahko prevzel spričevalo v vašem imenu.

Spričevalo lahko prevzamete tudi kasneje v tajništvu šole v času uradnih ur.
Prijazen pozdrav
vaša ravnateljica

Dostopnost