Naši dijaki 2. A in 2. B letnika sodelujejo  v mednarodnem  projektu UStart (Youth Start – Entrepreneurial Challenges) – Izzivi podjetnosti za mlade.

YV projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav. V Sloveniji projekt vodi Ministrstvo za šolstvo v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Dijaki bodo v letu 2016 na sedmih delavnicah spoznali pomen samoiniciativnosti in podjetnosti, ki sta, poleg znanja, nujna za uresničevanje idej in načrtov. Aktivno bodo pridobivali nova znanja za načrtovanje in vodenje projektov: kako najti pravo idejo, prepoznati in izkoristiti prave priložnosti za svoje zasebne, poklicne in poslovne dejavnosti ob upoštevanju socialnega čuta za ljudi ter družbo. Delavnice – izzivi že potekajo. Zadnji bo v mesecu maju.

Dijaki bodo v času projekta izpolnili tri vprašalnike v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Rezultati vprašalnikov bodo zaupne narave, prikazani bodo samo kot zbir odgovorov vseh dijakov.

V projektu poleg vseh dijakov 2. A in 2. B sodelujejo profesorice: Milena Gerbec, Lucija Javorski, Ana Miler, Irena Oblak, Katarina Trontelj ter ravnateljica mag. Lidija Dornig.

Vseh sedem izzivov si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

 

Vodja projekta na Gimnaziji Jesenice: Milena Gerbec, prof.

 Ravnateljica: mag. Lidija Dornig

Dostopnost