V ponedeljek, 23. 5. 2016, so najuspešnejši dijaki za svoje dosežke na tekmovanjih iz znanj in športa v šolskem letu 2015/16 prejeli srebrni znak, najvišje priznanje na Gimnaziji Jesenice.

Dijaki 4. letnika so prejeli nagrade za dosežen odličen učni uspeh ter  priznanje za uspehe na tekmovanjih in številnih drugih dejavnostih na naši gimnaziji.

Srebrni znak Gimnazije Jesenice so prejeli:

Andraž Maier za uvrstitev  na 23. sanktpeterburško mednarodno astronomsko olimpijado 2015.

Nina Rupnik za osvojeni dve zlati in eno bronasto medaljo na Svetovnem prvenstvu v tradicionalnem karateju v Kopru 2015.

Sara Ravnik  za osvojeno srebrno in bronasto medaljo na Svetovnem prvenstvu v tradicionalnem karateju v Kopru 2015

Denis Čatak za osvojeno zlato medaljo na Svetovnem prvenstvu v tradicionalnem karateju v Kopru 2015.

Vita Lukan za osvojeno bronasto medaljo na Svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v italijanskem Arcu 2015

4spr (22)-001

Ob zaključku pouka za dijake 4. letnika smo ponovno lahko ponosni na dosežen učni uspeh naših dijakov, saj so dosegli 90,7 % uspeh, kar pomeni, da 9 dijakov ne bo moglo pristopiti k maturi v spomladanskem roku. Med devetimi dijaki sta dva dijaka, vrhunska športnika, ki zaradi nadpovprečnih obveznosti v športu nista izpolnila pogojev za uspešen zaključek 4. letnika.

Prepričana sem, da bodo tudi ti izpolnili pogoje in  pristopili k jesenskemu roku Mature 2016.

Po razredih so dosegli naslednji uspeh:

  1. A: 90,% ( 1 dijak neuspešen)
  2. B: 96,0% ( 1 dijak neuspešen )
  3. C: 96,0 % ( 1 dijak neuspešen )
  4. D: 87,0 % ( 2 dijaka neuspešna )
  5. Š: 78,6 % ( 1 dijak neuspešen in 2 dijaka neocenjena )

Med uspešnimi dijaki je  22 dijakov, ki so dosegli odličen splošni učni uspeh.

V 4. letniku:

Mateja Bojić in Tamara Šterk, 4. A

Anja Rakovec, Gregor Dvoršak in Valter Hudovernik, 4. B

Andraž Mur, Blaž Istenič in Nina Čuk iz 4. C

Ester Potočnik, Teja Majcen in Ajda Dolžan, 4. D

Anita Razinger in Iris Urbančič, 4. Š


Med odličnjaki jih  je 11 doseglo odličen splošni učni uspeh vsa štiri leta, in sicer:

Alma Skenderović, 4. A

Tina Gabrovec in  Ema Češek, 4. B

Jan Bertoncelj in Nika Svetina, 4. C

Peter Ogrin, Tjaša Legat in Špela Medja, 4. D

Miha Ličef, Zala Kobentar in Domen Ravnik, 4. Š

4spr (6)-001

V 4. letniku je 22,4 % dijakov doseglo odličen splošni učni uspeh in 25,2 % prav dober.

Tako je kar 49,6 % dijakov doseglo odličen ali prav dober splošni uspeh. Na to moramo biti vsi zelo ponosni. Pri doseganju tako odličnih rezultatov so dijakom pomagali razredniki in  vsi profesorji, za kar se jim zahvaljujem v svojem  imenu in imenu dijakov. Zahvala pa seveda velja tudi staršem, ki so nudili podporo svojim otrokom, našim dijakom, da so bili tako uspešni.

Vse svoje znanje in sposobnosti so pokazali na številnih tekmovanjih iz znanj in športnih tekmovanjih. Za to so jim razredniki izročili priznanja

Brez dijakov 4. letnika naša gimnazija ne bi bila tako uspešna v številnih projektih in na natečajih.
Med številnimi dejavnostmi na naši gimnaziji bi izpostavila, da je ta generacija maturantov pričela z organizacijo dobrodelnega koncerta Sprostite dobroto v sebi,  veliko jih je sodelovalo v projektu Obrazi prihodnosti in Evro šola ter so na Dramskem festivalu.

Pred četrtošolci je matura in prepričana sem, da bodo pokazali vse pridobljeno znanje v času šolanja  na Gimnaziji Jesenice, kar je pogoj za prav tako odlične rezultate na maturi.

“Kadar hočemo ustvariti nekaj velikega, moramo tudi sanjati in ne le delovati; treba je verjeti in ne samo načrtovati.”

Prijazen pozdrav

Ravnateljica: Mag. Lidija Dornig

Dostopnost