Tovarna zdravil Krka je 16. 9. na slavnostni prireditvi podelila že tradicionalne nagrade na najboljše raziskovalne naloge Krka 2016dijakov slovenskih srednjih šol v šolskem letu 2015/16. Med letošnje glavne nagrajence sta se uvrstili tudi naši dijakinji Manca Novak in Zala Serianz iz 4.A z raziskovalno nalogo »Polifenoli v smrekovi kresilači (Fomitopsis pinicola). Raziskovalno nalogo o zdravilnih učinkovinah drevesnih gob sta izdelali pod mentorstvom profesorice Katarine Trontelj in dr. Andreja Gregorija, ki jima je tudi omogočil delo v svojem laboratoriju podjetja MycoMedica v Podkorenu in pomagal s strokovnimi nasveti s področja zdravilnih gob.

Dostopnost