Preko projekta Dvojna kariera športnika smo organizirali in izvedli delavnico z naslovom: Usposabljanje in licenciranje strokovnih kadrov v okviru Smučarske zveze Slovenije.

Predavanje je izvedel g. Matija Stegnar, odgovoren za to področje na Smučarski zvezi Slovenije.

Dejakom je podrobno razložil način usposabljanja za vaditelje, učitelje ali trenerje na  primeru tovrstne organiziranosti na Smučarski zvezi. Opozoril je na razliko med nazivom vaditelj, učitelj ali trener. Za vsako stopnjo je potrebno določeno število ur teoretičnega in praktičnega dela. Dijaki športniki lahko že v svojih srednješolskih letih opravijo tečaje, naziv in licenco pridobijo po uspešno zaključeni maturi ali zaključnem izpitu, stari morajo biti najmanj 18 let. Licence se letno obnavljajo. Vsaka panožna zveza ima v svojem pravilniku opisan način izobraževanja mladih kadrov, mnogokrat se tečaji izvajajo v povezavi z Fakulteto za šport.

Dijake športnike je vzpodbudil  k razmišljanju o tej možnosti dodatnega izobraževanja, ki jim lahko pride  kasneje v življenju še kako prav.

Tovrstnih informacij so dijaki športniki  malokrat deležni, zato pozdravljamo take delavnice oziroma predavanja.

 

Pripravila Bojana Martinčič

Dostopnost