Maturanti Gimnazije Jesenice  so ponovno dosegli odličen rezultat na spomladanskem roku Mature 2017.
Od 76 maturantov jih je bilo 74 uspešnih, le en kandidat ima en in eden dva popravna izpita. Tako je uspeh na Gimnaziji Jesenice 97,4 % (v Sloveniji 93,5 %).
Kar 9 naših maturantov je pri posameznem predmetu doseglo več kot 95 % uspeh.  Neža Žerjav je bila najuspešnejša med vsemi slovenskimi maturanti na izpitu iz slovenščine.
Med uspešnimi maturanti na naši gimnaziji jih je kar 18 doseglo 25 in več točk in s tako postali odlični maturanti.

Med odličnimi maturanti so štirje zlati maturanti, ki so dosegli 30 in več točk,  in sicer:
Manca Novak         30 točk
David Cerkovnik     32 točk
Tjaša Češek            32 točk
Neža Žerjav            34 točk (ena izmed petnajstih diamantnih maturantov v Sloveniji)

Matura 2017 – poročilo

 

Dostopnost