DRUŽENJE DIJAKOV IN NJIHOVIH GOSTOV, UČENCEV IZ OSNOVNIH ŠOL

Adrenalinska doživetja, kviz, paket preživetja, pesmi …

V gore ne hodijo več le redki posamezniki. Tudi tam že nastaja množični turizem. Zato morajo tako šole kot lokalna skupnost spodbujati odgovornost ljudi, ki gredo v gore. Skupaj z reševalci iz Gorske reševalne službe Mojstrana ter z našimi profesorji in dijaki so učenci spoznali, da gore niso le pravljica, čeprav so se tam spletle številne pripovedke.  Niso le kulisa ali turistični prospekt, ampak so stvaren in resničen življenjski prostor, ki omogoča preživetje domačemu prebivalstvu in sprostitev vsem ljubiteljem gora. Brez pitne vode, ki jo zbirajo in čistijo gorska območja, bi imela mesta številne težave. Zdravi gozdovi so ključni za ekološko zdravje sveta. Varujejo povodja, ki zagotavljajo pitno vodo več kot polovici svetovnega prebivalstva.

Iz adrenalinskih doživetij, kviza na temo gora, igre »paket preživetja« in pesmi o gorah so se dijaki in njihovi gostje iz osnovnih šol veliko naučili. Lahko bodo hodili v gore in uživali v njihovi lepoti.

Še nekaj misli:

»Gorništvo je gibanje, sestavljeno iz hoje, plezanja in smučanja. Vendar ni samo telesna dejavnost.  V gorah razvijamo skromnost, tovarištvo, obzirnost, solidarnost in požrtvovalnost. Zato je vsak obisk gora nenadomestljiv prispevek k splošni izobrazbi, razgledanosti in osebni rasti posameznika. » (Borut Peršolja)

Že majhni prestopki v gorah zaradi neznanja ali premalo odgovornosti lahko povzročijo nepopravljivo škodo, saj tudi majhna iskrica vžge veliko kopico sena. Prav tako ne podcenjujmo pomena tudi najmanjših oblik pomoči drugim v gorah, zakaj tudi majhne snežinke, ki padajo druga na drugo, prekrijejo v popolno belino celo najvišjo izmed gora. 

Milena Gerbec, univ. dipl. soc.

Dostopnost