Mednarodne in domače analize plač enoznačno ugotavljajo, da je vzgojno-izobraževalno delo v Sloveniji vrednoteno slabše kot delo na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja, za katera je zahtevana enaka stopnja izobrazbe.

Ker Vlada RS do zdaj ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela, smo se bili prisiljeni odločiti za stavko. To je skrajno sredstvo, ki ga imamo zaposleni še na voljo, da bi izrazili nestrinjanje z nesprejemljivim odnosom slovenskega vlade do vzgoje in izobraževanja ter dosegli, da bi oblast uresničila naše upravičene zahteve, ki jim sicer javno pritrjuje ministrica za izobraževanje dr. Maja Makovec Brenčič, v tem pa se ji je pridružil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar.
Zaposleni na Gimnaziji Jesenice se bomo 14. februarja letos pridružili splošni stavki vzgoje in izobraževanja, da bi izrazili nestrinjanje z neustreznim odnosom Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter nesprejemljivo nizkim vrednotenjem našega dela.

Na dan stavke, v sredo, 14. februarja letos, pouka na Gimnaziji Jesenice ne bo in šola bo zaprta.

Prosimo vas za razumevanje in podporo našemu prizadevanju, da bi za dobro vseh preprečili dolgoročno skrajno negativne posledice neprimernega odnosa Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih v njem.

Stavkovni odbor Gimnazije Jesenice

Sindikalna zaupnica Ana Miler

Dostopnost