V sredo, 25.4.2018, smo se dijaki prvih letnikov, ki obiskujemo pouk nemščine, odpravili na ekskurzijo v Celovec. Po malici smo se usedli na avtobus in krenili proti Avstriji. Na meji smo imeli veliko smole z zastojem, zato si kasneje nismo utegnili ogledati Vrbskega jezera. Ko smo prispeli na Glavni trg, smo se razdelili v skupine po tri in odšli na sprehod po mestu. Med potjo smo reševali delovni list, iskali restavracije in kavarne ter druge stvari, ki so povezane s temo, ki jo obravnavamo pri pouku- hrano in pijačo in delovni list predmeta likovne umetnosti, saj smo imeli medpredmetno povezavo. Po opravljenih nalogah smo nekateri odšli na sladoled, drugi pa po nakupih v bližnje trgovine. Po nekaj urah smo se zopet zbrali na trgu in se odpravili nazaj na Jesenice. Na izletu je vsak izmed nas zelo užival, spoznali pa smo lahko tudi, kako dobro obvladamo nemški jezik.

Aljoša Markež, 1.š

Dostopnost